KURZ BIOMETRICKÉHO VÝSKUMU


 
Kurz je zameraný na praktickú výuku a získanie praktických zručností pri príprave vedeckého projektu metódou "learning by doing".


Hlavnou lektorkou je MUDr. Ljuba Bacharova,  DrSc., MBA. Kurz prebieha v anglickom jazyku a je vhodný hlavne pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov, ale aj študentov pregraduálu. Na kurz sa môžete prihlásiť  aj keď už prebieha.

 
Prílohy: