SZU má zastúpenie v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

 

 

 Otázkami umelej inteligencie a jej fungovaním v prospech ľudstva sa má zaoberať vytvorená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala začiatkom novembra  podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová.


Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude mať 25 členov, z ktorých viacerí sa nominovali na základe oslovenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie - slovak.AI alebo členov medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska.


V tej sú zastúpené všetky ministerstvá ako aj odborná verejnosť. Založenie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Slovenskú zdravotnícku univerzitu bude v nej zastupovať prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

Do komisie bol vymenovaný ako jediný zástupca lekárskeho resp. zdravotníckeho povolania, aj vzhľadom na medzinárodnú odbornú angažovanosť v tejto závažnej problematike a ako predseda Etickej komisie MZ SR, ako aj s ohľadom na nutnosť praktickej reflexie a riešenia etických a legislatívnych problémov, spojených s aplikáciou UI, osobitne na poli medicíny a zdravotníctva.