Prebiehajúci projekt : 2020-2022

 


Medzinárodný projekt Erasmus+
Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Názov / Title:

Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód / Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the Use of Less Frequent Methods

Hlavný riešiteľ a koordinátor projektu / Main investigator and coordinator of the project:
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. , Šamorín, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumné centrum, vzdelávacia ustanovizeň / healthcare provider, scientific-research centre and education institution

Spoluriešitelia a projektoví partneri / Sub investigators and project partners:
Sonic Age, Ltd. Keswick, Veľká Británia, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific research centre, device manufacturer and education provider
www.cymascope.com

Dynamické obchodní služby, s.r.o., Praha, Česká republika, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific-research centre, device manufacturer and education provider
www.dos.sro.cz

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra FBLR /fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie/, Slovenská republika – štátna univerzita, vedecko-výskumné centrum a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti / state university, Department of Physiatry and Rehabilitation, scientific-research centre and healthcare provider
www.szu.sk


Viac informácií / More info:

 

Kompendium a možnosť prihlásenia sa do medzinárodného kurzu vytvoreného vďaka projektu.