Virtuálny deň otvorených dverí

„SAIA – dvere do sveta otvorené“
Vážení študenti, doktorandi, pedagógovia a vedeckí pracovníci,

dovoľujeme si Vás pozvať na virtuálny deň otvorených dverí „SAIA – dvere do sveta otvorené“, ktorý sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (v stredu) od 9.00h do 14.00 na platforme MS TEAMS: https://bit.ly/2ZQeFn4 , pričom záujemcovia sa môžu pripojiť na ktorúkoľvek časť podujatia.

Oznam na webe SAIA: https://www.saia.sk/sk/konferencie/saia-%E2%80%93-dvere-do-sveta-otvorene
Oznam o FB podujatí: https://www.facebook.com/events/621999088488500

Program:
9.00h – Predstavenie SAIA
9.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta (www.stipendia.sk)
9.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska (www.aktion.saia.sk)
10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (www.ceepus.saia.sk)
10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy (www.granty.saia.sk)
11.00h - Ako sa podáva žiadosť o štipendium
11.40h - EURAXESS - kariérne poradenstvo (www.euraxess.sk )
12.00h-14.00h - Pýtajte sa nás

Okrem tohoto hlavného webinára sa prípadní záujemcovia budú môcť skontaktovať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí im budú k dispozícii v čase od 9.00h do 14.00h na paralelných mítingoch, na nasledujúcich odkazoch:

  • Národný štipendijný program SR: https://bit.ly/3mzk0ZK
  • Akcia Rakúsko-Slovensko: https://bit.ly/3mw5a6r
  • CEEPUS: https://bit.ly/2ZJXCmI
  • Akademické mobility: https://bit.ly/3ktvnki
  • EURAXESS: https://bit.ly/35OFpbl

 


SAIA, n. o.
Slovenská akademická informačná agentúra
/ Slovak academic information agency
Tel.1: 037/2000 987
Tel.2: 037/6408 187
E-mail 1: Beata.Kostalova@saia.sk
E- mail 2: saia.nitra@saia.sk
Skype: saia0101
Web: www.saia.sk