Usmernenie k nácviku techník komunikácie a doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve1) nácvik techník komunikácie

prvá skupina:

povinné absolvovanie 3-dňového kurzu techník komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí nezískali ešte žiadnu špecializáciu (neplatí pre farmaceutov a uchádzačov o špecializáciu na FVZ a FOZOŠ)

 

druhá skupina:

absolvovanie 3 hodinového kurzu – Refresh nácviku komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. januárom 2018

 


2) obnovenie vedomostí v Sociálnom lekárstve

prvá skupina:

povinné absolvovanie 2 dňového kurzu v Sociálnom lekárstve pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí ešte nezískali žiadnu špecializáciu (neplatí pre farmaceutov a uchádzačov o špecializáciu na FVZ a FOZOŠ)

druhá skupina:

absolvovanie 3 hodinového doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve - Refresh  pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. májom 2004