SZU valcovala na Akademických M SR v atletikeV utorok 1. septembra 2020 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska  v atletike, na ktorých nás reprezentovali študenti študijného programu fyzioterapia v tomto zložení: Zuzana Bibzová, Jozef Buvala, Valér Kamenec, Barbora Tomková (I. ročník Mgr.) Lukáš Glodžák, Boris Obergries, Linda Valová (I. ročník Bc.), Petra Močáryová (II. ročník Bc.) a naša absolventka Adriána Plevková. Medailová bilancia je veľmi bohatá, získali sme  3  zlaté a  2 strieborné medaily.


Konkrétne umiestnenia jednotlivcov:

  • Zuzana Bibzová – beh na 3 000 m (7.)
  • Jozef Buvala – beh na 100 m (6.) a 200 m (10.), štafeta 4 x 100 m (2.)
  • Lukáš Glodžák – beh na 400 m (1.) a 200 m (5.), štafeta 4 x 100 m (2.)
  • Valér Kamenec – beh na 200 m (16.) a 400 m (4.), štafeta 4 x 100 m (2.)
  • Petra Močáryová – beh na 100 m (6.), 100 m prek. (5.), štafeta 4 x 100 m (1.)
  • Boris Obergries – beh na 5 000 m (15.) a štafeta 4 x 100 m (2.)
  • Adriána Plevková – beh na 3 000 m (9.)
  • Barbora Tomková – beh na 100 m (2.), 400 m (1.) a štafeta 4 x 100 m (1.)
  • Linda Valová – beh na 200 m (9.) a štafeta 4 x 100 m (1.)

 

Veľkým pozitívom našej reprezentácie na AMS v atletike bolo, že nás nereprezentovali len naši študenti, ktorí sa atletike venujú profesionálne, ale aj študenti, ktorí ju majú ako hobby. Po prvýkrát sme obsadili vytrvalostné bežecké disciplíny a taktiež sa nám podarilo zložiť mužskú štafetu na 4 x 100, ktorá v zložení  Valér Kamenec, Jozef Buvala, Boris Obergries a Lukáš Glodžák obsadila pekné druhé miesto. Tretíkrát za sebou naše dievčatá vyhrali štafetu na 4 x 100 m v zložení  Lucia Matejíčková, Petra Močáryová, Linda Valová a  Barbora Tomková, kedy po prvýkrát bola súčasťou našej štafety študentka inej fakulty SZU Lucia Matejíčková, študentka študijného programu pôrodná asistencia na FOaZOŠ, ktorá výborne zapadla do „našej“ víťaznej štafety, za čo jej patrí vďaka a získala aj striebornú medailu v behu na 400 m prekážok.

 

Našim študentkám a študentom  patrí veľké poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej fakulty o to viac, že sa atletické súťaže odohrávali vo veľmi nepriaznivom počasí  a želáme im veľa ďalších športových a samozrejme aj študijných výsledkov.


PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.