KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2023 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Archív správ


 


Udelenie ocenenia

Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo pánovi rektorovi SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. Jesseniovu cenu SLS

 

      1.12.2022  viac...

 

 

 

Pri príležitosti Dňa študentov

sme ocenili študentov aj pedagógov

      16.11.2022 viac...

 

 

 

Deň otvorených dverí SZU bude 9. februára 2023

      9.11.2022 viac...


Príkaz č. 8 / 2022
rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
o oznamovacej povinnosti zamestna
ncov.

 

      8.11.2022  viac...

Fakultu verejného zdravotníctva povedie

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH

 

      4.11.2022 viac...

 

VÝSLEDKY VOLIEB

kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU  do Akademického senátu SZU  na funkčné obdobie
od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026

 

21.10.2022 viac....

 

 


 

20. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 

    29.9.2022 viac...

 

 

Dielo Všeobecné lekárstvo získalo ocenenie
 

    27.9.2022 viac...

 

 

Slávnostné otvorenie

akademického roka 2022/2023
 

    14.9.2022 viac...

 

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
 
v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2022 o 11,00 h v Aule Dionýza Diešku SZU, Limbová 12, 1. poschodie.

 

5.9.2022  

 

 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 22. 8. 2022  v priestoroch Prezidentského paláca rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku  doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.
 

    22.8.2022 viac...

  

 

Špecializačné štúdium Master of Public Health

v akademickom roku 2022/2023

 

22.8.2022 viac...

 

 

 

 

NEPREVZATÉ DOKLADY O ABSOLVOVANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA

 

7.7.2022 viac...

 

 


 

SZU je partnerom európskeho projektu na ochranu zdravia pred účinkami chemických látok

 

      29.6.2022

 

viac...


 

 

Priebeh prijímacieho konania na štúdium

v akademickom roku 2022/2023

 

21.6.2022 viac...

 

 

 

 

Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium


 

10.6.2022 viac...

 

 

 

Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie

od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026
 

20.5.2022 viac....

 

 

 

 

Ocenenie Biele srdce 2022

pre sestry FOaZOŠ SZU

 

17.5.2022 viac...

 


Aula SZU na Bernolákovej ulici oslavuje

10. narodeniny medzi aktívnymi Radvančanmi

      12.5.2022 napísali o nás...

 

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022
na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU

 

3-mesačný pobyt Fulbright Fellow ’22 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU ukončil významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).

11.5.2022 viac...

 

Štátne vyznamenanie pre Viliama Dobiáša


Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas slávnostného večera odovzdala vyznamenania 25 osobnostiam z politického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.


     9.5.2022  viac...

   

 

 

STU a SZU - perspektíva užšej spolupráce

 

 

      29.4.2022  viac...

 

 

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu otvára prvé výzvy a organizuje burzu partnerov

 • Nová výzva Výskumnej agentúry - Výzva schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

 • Prehľad pripravovaných partnerstiev v spolupráci Európskej komisie a  členských krajín, ktoré by mali byť spustené v rokoch 2023 – 2024
   
27.4.2022 viac...

 


V Nemocnici Ružinov slávnostne otvorili

Kliniku neurochirurgie

 

Zavŕšením viacročného úsilia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s podporou Ministerstva zdravotníctva SR bola v piatok 22. apríla slávnostne otvorená Klinika neurochirurgie. Pásku symbolicky prestrihli riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA spoločne s rektorom SZU, Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a s novo vymenovaným prednostom kliniky docentom MUDr. Kamilom Kolejákom, PhD., MSc.

      22.4.2022 viac...

 Udelenie čestného titulu Dr. h. c. rektorovi SZU

 

Na Vedeckej rade Vysokej školy Danubius dňa 11.apríla 2022 udelil rektor Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Peter Plavčan, CSc. rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. titul Doctor honoris causa za aktívnu spoluprácu s Vysokou školou Danubius a zásluhy na rozvoji verejných politík v oblasti zdravotníctva. 

 

      11.4.2022 viac...

 

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny,

so statusom „dočasné útočisko“ na území Slovenskej republiky

prijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 – výučba v slovenskom jazyku
 

11.4.2022 viac...

 

 

 

 

Ubytovanie pre denných študentov
v akademickom roku 2022/2023


Termín na podanie žiadosti o pridelenie ubytovanie je do 20. 5. 2022


 

11.4.2022 viac...

 

 

 

 

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny – kontaktné údaje
Information for applicants from Ukraine – contacts
Інформацію для абітурієнтів з України - контакти


 

4.4.2022 viac...

 

 

Konferencia Research Integrity

V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa uskutočnila na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave konferencia s názvom „Research Integrity“. Konferencia bola súčasťou medzinárodného projektu s názvom Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS). Projekt sa realizuje na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v rámci ERASMUS+ pogramu s finančnou podporou EC.

      24.-25.3.2022  viac...
 

 

Uznesenie z rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


 

24.3.2022 viac....

 

 

 

 

Súčasné etické prehrešky vo vede

a medicíne zazneli na pôde univerzity

      31.3.2022  viac...

 

Významné ocenenie rektora SZU

prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 

 

Rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. v nedeľu 20. marca 2022 bolo udelené prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda za rok 2021.

 

      20.3.2022 viac...

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 
vyjadril podporu 
partnerskej univerzite na Ukrajine

      3.3.2022 viac...

Medzinárodne podujatie

 

ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA

 

spoluorganizované Národnou kanceláriou Horizontu a European Research Council

21.2.2022 viac...

Informačný deň

Výskumno-inovačné MISIE EÚ

21.2.2022  viac...

 

Pomoc Slovenskej zdravotníckej univerzity

v Bratislave utečencom z Ukrajiny

 

      28.2.2022 viac...

ÚSPECH  NA ZIMNEJ UNIVERZIÁDE  SR  2022

      12.2.2022 viac...

 

Všetko, čo by ste mali vedieť

o domácej izolácii a karanténe...

 

 

 

      25.1.2022 viac...

 

 

 • Nové výzvy v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry na predkladanie projektových návrhov
 • Informácie o podujatiach EK
 • Informácia k online semináru Výskumnej agentúry


 

20.1.2022 viac...

 

 

 

 

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2022

viac... 

 

Oznam Etickej komisie SZU k výzve na vnútorné granty.

18.1.2022 viac...

 

 

 

Na podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium ostávajú dva mesiace

   22.12.2021 viac...

Vzhľadom k pretrvávajúcim podmienkam , ktoré sa vyžadujú pre prítomnosť zamestnancov a študentov na pracoviskách univerzity, bude až do odvolania zabezpečené BEZPLATNÉ testovanie Ag testami vo vyhradených dňoch.

 

30.12.2021


Očkovacie centrum zavítalo opäť na pôdu SZU

 

V priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v utorok 14. decembra prebehlo očkovanie zamestnancov univerzity a ich rodinných príslušníkov. Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Počas celého dňa si prišlo pre jednu z dávok 150 ľudí. Koncom novembra sa na rovnakej akcii v priestoroch SZU prišlo dať zaočkovať 180 ľudí. Počas oboch dní výrazne prevyšovala tretia dávka.

 

14.12.2021


 

Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant
      7.12.2021  viac...


Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
      2.12.2021 viac...

 

Rektor SZU ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva viacerých pedagógov a študentov.

 

16.11.2021 viac...

 

 

Seminár

 

Meta analysis for global health estimates

      20.10.2021 viac...

 

  

 

V rámci programu Horizont Európa v klastri Zdravie aktuálne otvorili výzvy na predkladanie projektových zámerov pre rok 2022

 

20.10.2021 viac...

 

 

 

 

V súťaži záchranárov RALLYE REJVÍZ 2021 sme získali 2. miesto

      5.10.2021 viac...

  

Činnosť Mobilného odberového miesta obnovená

      30.9.2021 viac...

 

 

 

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ opäť na stupni víťazov

      29.9.2021  viac...

 

  

 

Usmernenie SZU pre akademický rok 2021/2022

aktualizované znenie

 

27.9.2021 viac...

 

 


 

 

Rektor SZU si prevzal pamätnú medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

     10.9.2021 viac...

 

  

 
Na záchrane detí z tábora v Turčeku
sa podieľal aj študent FOaZOŠ

 

25.8.2021 viac...

 

 

  

 

Národný informačný deň k programu EU4Health

na roky 2021 – 2027

 

9.8.2021 viac...

 

 

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

      aktualizované 22.6.2021

viac...     

 

  

 

Špecializačné štúdium Master of Public Health

v akademickom roku 2021/2022

 

25.6.2021 viac...

 

 

  

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

 

dňa 13.07.2021 o 13:00 hod. sa uskutoční

Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium


 

25.6.2021 viac...

 

 


Otvorenie Radvanskej záhrady

Polyfunkčný objekt našej univerzity v Banskej Bystrici bol doteraz skôr spájaný s koncertami umelcov a rôznymi konferenciami, pre ktoré je tunajšia sála takmer ideálnym miestom. Od 16.6.2021 je jeho súčasťou aj Radvanská záhrada, ktorú v naozaj srdečnej atmosfére otvoril rektor univerzity Peter Šimko spolu s
primátorom mesta Jánom Noskom.

 

     17.6.2021 viac...

  

 

 

Možnosť očkovania študentov SZU

v priestoroch SZU a na jej parkovisku

 

(očkovací autobus naplánovaný na 17.6.2021).


10.6.2021 viac...

 

 

  

 

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2021

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2021 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.


Dátum vyhlásenia Výzvy: 1. 6. 2021
Dátum uzavretia Výzvy: 30. 6. 2021

 

2.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
fyzioterapeut
pre uchádzačov z tretích krajín

 

2.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
sestra
pre uchádzačov z tretích krajín

 

2.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
nutričný terapeut
pre uchádzačov z tretích krajín

 

12.5.2021 viac...

 

 

Keď je chuť niečo zmeniť.....


SZU má v Banskej Bystrici zariadenie, v ktorej je aula s kapacitou 500 miest. Momentálne sa vďaka iniciatíve riaditeľa Patrika Trnku a poslanca Mareka Ondráša upravuje okolie a v dohľadnej dobe tam vznikne Radvanská záhrada, ktorá sa stane oddychovou zónou 

11.5.2021 viac...

  

 

 

Medzinárodná videokonferencia RECOOP

 

21.4.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
v akad. roku 2021/2022 otvára akreditovaný bakalársky študijný program


RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

 

v dennej a externej forme štúdia

 

prihlášky prijímame do 14. júna 2021


13.4.2021 viac...

 

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITE?

 

Rozmýšľali ste, kam si podať prihlášku na VŠ? Ak uvažujete nad SZU a jednou z jej 4 fakúlt, pripravili sme pre Vás prehľadnú online prezentáciu: http://www.szu.sk/book

 

 

 

Viac sa dozviete aj na našom facebookovom profile: https://www.facebook.com/univerzita.szu

 

10.2.2021

Informácia pre zamestnancov SZU

 

dňa 22.1.2020 nebude MOM Slovenskej zdravotníckej univerzity v prevádzke pre verejnosť, ani pre zamestnancov univerzity. Zamestnanci môžu využiť rezervačný systém univerzity na testovanie v dňoch 21.1. a v dňoch 25.1. až 28.1. Objednaní zamestnanci SZU budú prednostne zaradení na vyšetrenie v čase, ktorý budú mať zarezervovaný.

Zároveň žiadame zamestnancov SZU, ktorí z pracovných dôvodov prídu do budovy SZU na Limbovej ul. č. 14 počas vikendu 23. a 24.1., aby použili na vstup a výstup z budovy výlučne vchod na Limbovej ul. č. 12. Vstup na Limbovej ul. č. 14 bude uzatvorený z dôvodu prevádzky MOM.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

20.1.2021


 

 

Vážení študenti,


Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo registráciu na očkovanie proti Covid – 19. V tejto fáze sú oprávnenými žiadateľmi o očkovanie aj študenti lekárskych a zdravotníckych odborov.


Oprávnenosť žiadosti môžete dokladovať ISIC kartou, prípadne potvrdením o štúdiu. Vzhľadom na potrebu znížiť mobilitu, odporúčame výber očkovacieho strediska v mieste bydliska.

Očkovanie je dobrovoľné.
 

Registrácia je dostupná na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

 

5.1.2021  

 

 

Deň štedrosti zavítal aj na SZU

Napriek pandémii čas plynie svojim tempom a už je tu december-mesiac lásky, dobroty, štedrosti, porozumenia, Vianoc.  
 
3.12.2020 viac...

 

SZU má zastúpenie v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

 

 

    23.11.2020 viac...

 

 

 

Prípravný kurz pre uchádzačov o študijný program:

•    všeobecné lekárstvo
•    zubné lekárstvo
•    verejné zdravotníctvo


18.11.2020 viac...

 

 

 

 
Registrácia zdravotníkov a dobrovoľníkov

na plošné testovanie sa spustila
 

21.10.2020 viac...

 

 

 

Prebehli medzinárodné videokonferencie RECOOP

 

      9.10.2020 viac...

Rektor SZU:

 

Medicína bola a vždy bude celoživotným štúdiom

 

 

    3.9.2020 príhovor rektora

SZU valcovala na Akademických majstrovstvách SR v atletike

Dňa 1. septembra 2020 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska  v atletike, na ktorých nás úspešne reprezentovali naši študenti.

 

      1.9.2020 viac...

 

 

 

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
bola ocenenená cenou
mimoriadna SLOVENKA ROKA 2020.

 

      31.8.2020 viac...

 

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Branislava Gröhlinga rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  prof. MUDr. Peter Šimko, Csc. rozhodol, že začiatok akademického roka 2020/2021 bude posunutý na 28. septembra 2020. Študenti  končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t.j. 16. septembra 2020.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.

 

   19.8.2020

 

!!!   DÔLEŽITÉ   !!!

 

Aktualizácia podmienok ubytovania

v ubytovacích zariadeniach SZU

 

     19.11.2020  viac...

 

Oznam pre ubytovaných v ubytovacích zariadeniach SZU v Bratislave a Banskej Bystrici

 

     23.10.2020  viac...

 

 

Ubytovanie študentov v zimnom semestri

 

Od 2.9.2020 v pracovných dňoch (pondelok – štvrtok od 9.00 h – 15.00 h, v piatok od 9.00 h -12.00 h) majú študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity možnosť ubytovať sa v ubytovacích zariadeniach v Bratislave a v Banskej Bystrici a to na základe potvrdenia o pridelení ubytovania. Pre administratívne úkony súvisiace s ubytovaním sa vyžaduje:

 1. Predložiť vyplnený dotazník ( PDF, DOC)
 2. Oboznámiť sa vopred s pokynmi súvisiacimi s pandemickou situáciou (Manuál pre študentské domovy a internáty)
 3. Použiť rúško a vlastné písacie potreby
 4. Riadiť sa pokynmi vedenia študentského domova pri vstupe do budovy

Sprevádzajúcim osobám je vstup do budovy univerzity zakázaný !

 

Po ubytovaní je bezpodmienečne nutné riadiť  sa zverejnenými  pokynmi (web, vývesky) pre ubytovaných študentov.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ubytovania v prípade, že si to bude vyžadovať aktuálna pandemická situácia.

28.8.2020  

 

 

Pomoc študentov pre Nemocnicu sv.  Michala

 

Vedenie Univerzitnej Nemonice - Nemonice sv. Michala hľadá dobrovoľníkov z radov študentov LF SZU na triáž pacientov v rámci protiepidemických opatrení pred šírením infekcie COVID-19. Pre viac informácií prosím kontaktujte Ing. Kuníkovú, vedúcu organizačného útvaru na adrese kristina.kunikova@nsmas.sk 


      5.8.2020

 

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

      2.7.2020 viac...     

 

 

Informácia pre absolventov magisterského štúdia

študijného programu fyzioterapia
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

 

3.7.2020 viac...

 

 

 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

v dennej a externej forme štúdia

v akreditovanom študijnom odbore 25. ošetrovateľstvo

 

23.6.2020 viac...

 

 

Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty.


Od začiatku pandémie uplynuli na Slovensku vyše dva mesiace, ktoré sa navždy vpíšu do dejín nielen slovenského zdravotníctva, ale rovnako celej spoločnosti. V súvislosti s pandémiou sme sa obzreli na predošlé obdobie spolu s jednou z kľúčových osobností nielen v Ústrednom krízovom štábe SR, ale aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave.

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) svojim vysoko odborným prístupom významne prispieva k riešeniu súčasnej epidemiologickej situácie na Slovensku a k ochrane verejného zdravia.

 

25.5.2020 viac...

 

 

 

S účinnosťou od 21.5.2020 vstúpila do platnosti novela zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona 125/2020 Z. z.,  v ktorom sa v bodoch 32 a 33 upravuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie.

 

22.5.2020  

 

Oznam študentom - platby za ubytovanie


Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

 

26.3.2020 viac...

Univerzita nezastala, ani nezaspala....

Aj v dnešných zložitých podmienkach realizujeme plánované rekonštrukcie. Popri dobudovaní centrálnych šatní, telocvične a sociálneho zázemia v Bratislave na Limbovej 14, sa nám síce s ťažkosťami  spojenými s dodávkou kazetového stropu, predsa len podarilo dokončiť rekonštrukciu nefunkčného sociálneho zariadenia na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.

3.4.2020 viac...

SZU pomáha Slovensku na mnohých frontoch

 

Slovenská zdravotnícka univerzita od začiatku prepuknutia mimoriadnej situácie veľmi starostlivo zvažuje a denne vyhodnocuje formu a možnosti pomoci dotknutým subjektom, ale aj jednotlivcom.

  

26.3.2020 viac...

Žiadosť o pomoc študentov SZU pre NÚSCH

 

Milí študenti, dňa 22. marca 2020 sa generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových chorôb obrátil na SZU s prosbou o spoluprácu - zabezpečenie študentov do filtra pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a pomoc pri opatrovaní detí zamestnancov. V prípade záujmu pomôcť, kontaktujte priamo NÚSCH. Milí študenti, za pomoc Vám vyslovujem hlboké poďakovanie.

 

So želaním pevného zdravia, rektor SZU - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

24.3.2020

List riaditeľa NUSCH...


Ako sa správať v súvislosti s vírusom COVID-19?

Denne mnohí počúvame viacero rád a odporúčaní  ako sa správať a chrániť seba aj druhých, či ako konať pri podozrení na infikovanie. Pozrite si zhrnutie základných faktov a inštrukcii, s ktorými by sme sa mali všetci oboznámiť a šíriť ich aj vo svojom okolí.

10 odporúčaní pri COVID-19
COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť ak ste chorý?


Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity ponúka pomoc pri riešení mimoriadnej situácie.

 

Na základe včerajších informácii krízového štábu o možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do riešenia mimoriadnej situácie na Slovensku, oslovil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov a kolegov univerzity, aby boli v prípade potreby riešenia krízového stavu v  lôžkových zdravotníckych zariadeniach plne k dispozícii.

List  rektora...


 

Informácie k zabezpečeniu špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy , vrátane rezidentského štúdia počas mimoriadnej situácie

 

Na základe otázok vzdelávacích ustanovizní ohľadom špecializačného štúdia počas núdzového stavu vydalo MZ SR nasledujúce odporúčania.

 

 

26.3.2020 viac...


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom na zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

 Oznamy SZU

Všetkým zamestnancom SZU oznamujeme, že dňa 30. 4. 2012 bol AS SZU schválený "Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku SZU o pružnom pracovnom čase" s platnosťou od 1. mája 2012.

... ďalšie


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023