Gratulujeme k mimoriadnej cene SLOVENKA ROKA 2020.Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH je vedúcou Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a prezidentkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) a svojim vysoko odborným prístupom významne prispieva k riešeniu súčasnej epidemiologickej situácie na Slovensku a k ochrane verejného zdravia. Koncom augusta sa stala zároveň laureátkou ocenenia mimoriadna SLOVENKA ROKA 2020.

 

 

zdroj: foto Ramon Leško/slovenka.zenskyweb.sk