Informácia pre absolventov magisterského štúdia

študijného programu fyzioterapia


 

Vážená absolventka, vážený absolvent magisterského štúdia študijného programu fyzioterapia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu sa slávnostné promócie absolventov nebudú konať.
Svoje doklady o absolvovaní Vášho štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – diplom, vysvedčenia a dodatok k diplomu si môžete prevziať vo vestibule na Limbovej č. 12.
dňa 9. júla 2020 (štvrtok) v čase od 10,00 – 12,00 h
a
dňa 10. júla 2020 (piatok) v čase o d 10,00 - 11,00 h

Prosím, aby ste dodržali všetky hygienické a epidemiologické podmienky:

- rúška,
- vlastné perá,
- dvojmetrové rozstupy

 

V prípade, že si v tomto čase kvalifikačné doklady nemôžete vyzdvihnúť, ani nikoho nepožiadate o vyzdvihnutie prostredníctvom overeného splnomocnenia, môžete si doklady vyzdvihnúť v náhradnom termíne:

Ďalší možný termín na vyzdvihnutie Vašich kvalifikačných dokladov bude až 10. septembra 2020.


Zároveň Vám všetkým blahoželáme k dosiahnutému titulu a prajeme Vám do ďalšieho života veľa, veľa pracovných i osobných úspechov.


PhDr. Eva Chmelárová
riaditeľka PO SZU