Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2020/2021


 

 

         
Lekárska fakulta
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 15.6.2020-1.3.2020 TU  TU
Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 15.6.2020-1.7.2020 TU  TU
           
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Dentálna hygiena bc./externá ukončené 15.6.2020-30.6.2020 TU TU
Fyzioterapia bc./denná

ukončené

23.6.2020-30.6.2020 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 19.6.2020-1.7.2020 TU TU
Pôrodná asistencia bc./denná  ukončené 15.6.2020-3.7.2020 TU TU
Rádiologická technika bc./denná

ukončené

17.6.2020-3.7.2020 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná

ukončené

17.6.2020-30.6.2020 TU TU
           
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná ukončené 16.6.2020-29.6.2020

TU

TU
Fyzioterapia mgr./denná

ukončené

17.6.2020-29.6.2020 TU TU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná ukončené 16.6.2020-29.6.2020 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 16.6.2020-29.6.2020 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná

ukončené

18.6.2020-29.6.2020

TU

TU