Univerzita nezastala, ani nezaspala....

Aj v dnešných zložitých podmienkach realizujeme plánované rekonštrukcie. Popri dobudovaní centrálnych šatní, telocvične a sociálneho zázemia v Bratislave na Limbovej 14, sa nám síce s ťažkosťami  spojenými s dodávkou kazetového stropu, predsa len podarilo dokončiť rekonštrukciu nefunkčného sociálneho zariadenia na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Bez neho by vyučovacie priestory nespĺňali požadovaný štandard. A že sa z priestorov, ktoré naposledy pocítili ruku remeselníka v sedemdesiatych rokoch minulého storočia dá vyčarovať niečo pekné, svedčia aj fotografie.

 

Už aby sa to mohlo odskúšať...