Absolvent študijného odboru, ako nutričný (výživový) terapeut, je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní pri zabezpečení komplexnej starostlivosti o pacienta/ klienta na úseku klinickej výživy vo všetkých typoch zdravotníckych a sociálnych zariadení, ale aj v zariadeniach verejného stravovania. Dokáže rozpoznať somatické a psychosociálne potreby klienta, zabezpečiť jeho všestrannú nutričnú starostlivosť a, v súlade s diagnózou stanovenou lekárom, je schopný samostatne vypracovať nutričný plán. Aktuálne odborné teoretické vedomosti, znalosť moderných postupov v poskytovaní nutričnej starostlivosti a praktické zručnosti, ktoré získal počas štúdia, môže využiť napríklad pri príprave a realizácii programov ochrany verejného zdravia, vedení jednotlivcov i skupín k zdravému životnému štýlu. Rozsiahle uplatnenie nájde aj ako poradca a konzultant v oblasti amatérskeho a profesionálneho športu, či v poskytovaní osobnej nutričnej starostlivosti pre rôzne stravovacie kategórie.

 

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete TU