Výsledky volieb kandidáta na funkciu dekana LF SZU na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023.