Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018V dňoch 17.10.2018 – 18.10.2018 sa na pôde 3. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe konala Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR. Konferencia bola tradične rozdelená do štyroch sekcí –  teoretickej a preklinickej, klinickej, nelekárskej a zubného lekárstva. LF SZU reprezentovali dvaja študenti – Michal Skurák, študent 6. ročníka VL s prednáškou „VITAMÍN D STATUS U HIV POZITÍVNYCH PACIENTOV A JEHO VPLYV NA KOSTNÚ HUSTOTU“ a Tomáš Faltáni, študent 5. ročníka VL s prednáškou „MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A VÝSKYT PRIONOVÝCH OCHORENÍ NA SLOVENSKU“.


Obom študentom za úspešnú reperezentáciu našej fakulty ďakujeme!