Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním ODS ČRO


 

v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.