KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Vedúci pedagogického útvaru

 

Odborní asistenti

 • MUDr. Mária Černá, CSc.
  tel.: +421 2 48 234 748
  tel.: +421 2 48 234 860
 • MUDr. Štefan Laššán, PhD.
  tel.: +421 2 48 234 748,
  tel.: +421 2 48 234 858,
  tel.: +421 2 48 234 792

Odborná inštruktorka

Dagmar Poláková

tel.: +421 2 48234 767

e-mail.: dagmar.polakova@szu.sk

Spolupracovníci

 • doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
 • doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc
 • MUDr. Marta Hájková, CSc. MPH
 • MUDr. Zuzana Klimentová, PhD.

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Kliniky pneumológie, ftizeológie LF SZU, kde Vás budeme informovať o možnostiach, podmienkach a spôsobe postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore „Pneumológia a ftizeológia“.

Ponúkame Vám komplexný prehľad štúdijných a informatívných materiálov z ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie o dĺžke, spôsobe, forme a podmienkach ku špecializačnej skúške a o požiadavkách na špecializačnú prácu. Zároveň Vám ponúkame plán aktivít ďalšieho vzdelávania, kde získate informácie o termínoch, mieste konania a spôsobe ukončenia vzdelávacích aktivít s hodnotou získaných kreditov. Na našej stránke nájdete okruh otázok (SYLABY) ku špecializačnej skúške v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia.

Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu.

 

 


Dokumenty:

 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania
 2. Sylaby zo špecializačného odboru PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
 3. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu
 4. Prihláška na skúšku
 5. Minimálne štandardy v špec. odbore Pneumológia a ftizeológia
 6. Organizačné pokyny pre zaradených do špecializačnej prípravy v špecializačnom
  odbore Pneumológia a ftizeológia
 7. Záznamník
 8. Žiadosť o zaradenie do špecializačného odboru
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023