KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava
833 48

Vážené kolegyne, kolegovia,


Vitajte na stránke akreditovaného pracoviska odboru Kardiochirurgia LF SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsob vzdelávania v kardiochirurgii ako aj informácie pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.


Klinika Kardiochirurgie  LF a  NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48, Bratislava je klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v  kardiochirurgii. V ostatnej dobe je i miestom praktickej výučby medikov Vnútorného lekárstva (v slovenskom jazyku) a General Medicine (v anglickom jazyku) LF SZU.

Vedúci útvaru a prednosta kliniky:

MUDr. Michal Hulman, PhD.

e-mail: michal.hulman@nusch.sk

Odborná inštruktorka:

Marika Juríková

e-mail: jurikova1@azet.sk

 

Kontakt:

Klinika Kardiochirurgie NÚSCH,a.s.,

Pod Krásnou hôrkou 1,

833 48 Bratislava

Tel.č.: 02/59320 639 - prednosta kliniky
  02/59320 635 - sekretariát

 
 

Členovia katedry pôsobiaci priamo na Klinike kardiochirurgie LF SZU

MUDr. Ivo Gašparovič

e-mail: ivo.gasparovic@nusch.sk

tel.: +421 2 59 320 630

 

MUDr. Ivo Gašparovič

e-mail: artemiou.panagiotis@nusch.sk

tel.: +421 2 59 320 638
 

Pregraduálne štúdium  -  pre študentov LF SZU Všeobecného lekárstva, General Medicine a Zubného lekárstva je realizované v zimnom a letnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín. Absolvovanie všetkých stáží je podmienkou pre udelenie priebežného hodnotenia, resp. k pripusteniu ku skúške.

Postgraduálne štúdium - špecializačné štúdium v špecializačnom odbore kardiochirurgia

Prihlášky na zaradenie do odboru, na školiace miesta, na špecializačnú skúšku nájdete na webovej stránke SZU.

Na všetky školiace miesta a kurzy sa prihlasuje Prihláškou na vzdelávaciu aktivitu, ktorá musí byť potvrdená zamestnávateľom a posiela sa na študijné oddelenie LF SZU.

Na webovej stránke Vás budeme informovať o zmenách v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.Prílohy:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023