KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
Bratislava 37
833 05
  

Prednosta kliniky

 

MUDr. Ivan BRYCHTA, PhD.            

 

 

 

 

 

Zástupca prednostu kliniky pre LF SZU  

 

prof. MUDr. Mgr. Marian VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS   

 

 

 

 

Zástupca prednostu kliniky pre LPS  

                   

MUDr. Martin HLADÍK

 

 

Tajomník kliniky    

                                                                      

MUDr. Marek VICIAN, PhD.

 

 

Odborná inštruktorka

 

Mgr. Jana ALTIOVA

 

 

 

 

Profesori

 

prof. MUDr. Mgr. Marian VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

(Odbor: 7.1.7. Chirurgia) odborný garant 

 

Docenti

 

doc. MUDr. Filip DANNINGER, CSc.

(Odbor: 7.1.7. Chirurgia)  

 

Odborní  asistenti

 

MUDr. Marek VICIAN, PhD.

MUDr. Michal GERGEL, PhD. - úv.

MUDr. Alexander MAYER, PhD., MHA - úv.

 

Asistenti

 

MUDr. Filip KULÍŠEK - úv.

MUDr. Juraj Durdík, FRCS - úv.

MUDr. Michaela Puchovanová - úv.

MUDr. Tomáš Kundla -  úv.

MUDr. Anita Lacz Klikáčová - úv.

 

Klinika detskej chirurgie NÚDCH v Bratislave

 

 

MUDr. Mgr. Lucia HUŠŤAVOVÁ, PhD. 

 

 

      Vitajte na stránke akreditovaného pracoviska odboru chirurgia LF SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsobov vzdelávania vo všeobecnej chirurgii. Náplňou sú aktuálne systémové informácie a pravidlá štúdia základného špecializačného odboru chirurgia v SR a v EÚ.


V aktualizovaných prílohách nájdete prehľad kontinuálneho vzdelávania v odbore, vrátane špecializačného študijného programu v podmienkach LF SZU, základné podmienky pre adepta špecializačnej skúšky, tématické okruhy znalostí k špecializačnej skúške z chirurgie, smernicu pre vypracovanie špecializačnej práce, aktuálny prehľad školiacich akcií a tématických kurzov, aktuálne oznamy pre lekárov špecializačného štúdia.

Súčasne pre študentov pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva sa uvádzajú aktuálne informácie o semestrálnom štúdiu z predmetu chirurgická propedeutika a chirurgia, vrátane tém diplomových prác. 

 

 

Spoločné záväzné odporúčania

 

Študijná literatúra

Cudzojazyčná odporúčaná literatúra

 

Špecializačné štúdium - chirurgia (postgraduál)

Požiadavky špecializačného študijného programu chirurgia

Tématické okruhy k špecializačnej skúške 

 

 

Štúdium všeobecného lekárstva (pregraduál)

 

Aktuálne témy diplomových prác

Podmienky zápočtu a prístupu ku skúške

Otázky ku skúške z chirurgickej propedeutiky 2021

Otázky_na_postupovú_skúšku_z_chirurgie_5_ročník_VL

Teoretické otázky štátnej záverečnej  skúšky

 

General medicine study 

 

Study Literature

Requirements for credit and examination

Surgical propedeutics 2021

General_Surgery_5th_study_year_summer_semester_GM

Qestions of the state exam in surgery

 

 

Štúdium zubného lekárstva

 

Teoretické otázky štátnej skúšky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023