KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/

Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
2. poschodie
khch@unb.sk

 

Tel.: +421-(0)2-48 234 321 - prednosta kliniky

 

 

 

 

 

 

 

Prednosta kliniky

 

 

Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

e-mail: janik@ru.unb.sk

 

 

 

Zástupca prednostu kliniky

 

Doc. MUDr. Roman Benej, PhD.

 

Lekári kliniky so špecializáciou z hrudníkovej chirurgie

 

prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.


MUDr. Martin Lučenič, PhD.


MUDr. Zsolt Zsemlye

 

Lekári kliniky


MUDr. Zuzana Gálliková


MUDr. Daniel Šiška


MUDr. Peter Juhoš

 

MUDr. Patrik Lauček

 

Klinika hrudníkovej chirurgie je dôležitou a jedinečnou súčasťou UNB. Pracovisko poskytuje komplexnú starostlivosť o pacienta vyžadujúceho hrudnochirurgickú operáciu, vrátane diagnostiky, predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti, rehabilitácie a ďalšieho sledovania v rámci celého Slovenska. Klinika je sídlom Katedry hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a centrom postgraduálneho vzdelávania v tomto chirurgickom odbore. Prebieha tu aj príprava špecialistov zaradených do špecializačného odboru chirurgia, traumatológia, pneumológia a výučba študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na Klinike hrudníkovej chirurgie sa vykonávajú predovšetkým pľúcne operácie, a to anatomické i atypické resekcie pre nádorové i nenádorové ochorenia, diagnostické i terapeutické operácie pre ochorenia pľúc, medzihrudia, hrudnej steny a pohrudnice, aj s využitím princípov a prístupov minimálne invazívnej chirurgie (VATS - video assisted thoracic surgery, torakoskopia). Z operačných výkonov vykonávaných cestou VATS možno spomenúť anatomické pľúcne resekcie, ezofagektómie, exstirpácie benígnych tumorov mediastina, operácie pre spontánny pneumotorax, hrudnú sympatektómiu pre akrálnu hyperhidrózu ci Raynaudov syndróm, operácie pre malígne výpotky a iné. Medzi špecifické a jedinečné výkony realizované na klinike patria operácie priedušnice, najmä jej segmentálne resekcie pre stenózy v rôznej výške. Operácie pažeráka pre tumory alebo perforácie, resekcie hrudnej steny a korekčné operácie pre vrodené deformity steny hrudníka, výkony na bránici, urgentné výkony pre mediastinitídu dopĺňajú operačné spektrum. Okrem špecializovaných výkonov chirurgovia Kliniky hrudníkovej chirurgie vykonávajú aj výkony zo spektra všeobecnej chirurgie (operácie štítnej žľazy a prištítnych teliesok, operácie prietrží, benígnych i malígnych ochorení tráviaceho traktu). Neodmysliteľné sú laparoskopické operácie pre gastroezofageálny reflux, hiátové hernie, cholelitiázu či chronickú apendicitídu. Súčasťou kliniky je chirurgická ambulancia.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023