KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/

Pracovisko katedry

 

recepcia: 02/59370887  
     
inštruktorka pre vzdelávanie:    

Mgr. Marta Holečková

02/59370887 marta.holeckova@szu.sk
     
sestričky:    

Hanckova Terézia

02/59370887 terezia.hanckova@szu.sk

Jančeková Eva

02/59370887 eva.jancekova@szu.sk

 

 

 

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.

 

Vážené kolegyne a kolegovia!
 
Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov- odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplni študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške, podmienkach získania akreditácie pracoviska a iné. Adresy Organizačno-Metodického-Odboru a študijného oddelenia SZU ako aj prihlášky nájdete na príslušnom mieste internetovej stránky
www.szu.sk.

 

MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU 

 

interní študenti v postgraduálnom odbore čeľustná ortopédia na pracovisku         LF SZU v Bratislave: 

   MDDr. Jana Vrbová
MUDr. Kristína Melová Biliková
MDDr. Nikoleta Haburčáková
MDDr. Ildikó Kontárová

MDDr. Diana Kováčiková
MDDr. Katarína Hrbáčiková
MDDr. Anastasia Sidiropoulou
 

 

MDDr. Margaréta Schindlerová

  MDDr. Georgia Fountoulaki      
  MDDr. Štefan Kavec
  MDDr. Nora Kelecsényiová
         MDDr. Martina Sirotková                  
  MDDr. Hana Šedivá                   
  MDDr. Soňa Lisá                       
  MDDr. Alica Orenčáková           

 

  DDs. Mimoza Trajanoska           

MDDr. Dominika Braníková z Michaloviec
(2014-2020 LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor zubné lekárstvo
od 1.10.2021 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)
MDDr. Romana Podolinská z Banskej Bystrice
(2014- 2019  LF Univerzity Palackého v Olomouci, odbor zubní lékařství
od 1.10.2021 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)
MDDr. Patrik Juhás z Malaciek
(2014-2020 LF Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo
Od 1.10.2021 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)
MDDr. Adam Michelčík z Banskej Bystrice
(2014-2020 Jesseniova LF Univerzity Komenského v Martine, odbor zubné lekárstvo
Od 1.10.2021 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)
MDDr. Martina Lešková z Prešova,
(2014-2020  LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor zubné lekárstvo
Od 1.10.2021 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)
MDDr. Katarína Demeterová zo Starej Ľubovne
(2013-2019 LF Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo
Od 1.10.2021 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)
MDDr. Zuzana Hudáková z Osikova
(2014-2020 LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor zubné lekárstvo
Od 1.2.2022 – postgraduant na Katedre čeľustnej ortopédie)


 

Dokumenty:

Pracovisko Katedry čeľustnej ortopédie
zobraziť dokument

Informácie k štúdiu v odbore čeľustná ortopédia
zobraziť dokument

Termíny a prihlásenie na špecializačnú skúšku - aktualizované
zobraziť dokument

Informácie o súčasných interných študentoch
zobraziť dokument

Linky na webové stránky so zameraním na ortodonciu
zobraziť dokument

Stomatologia poster
zobraziť dokument

Žiadanka na RTG vyšetrenie
zobraziť dokument

Podmienky k štúdiu na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU
zobraziť dokument

Vzdelávacie akcie - rok 2022
zobraziť dokument

Postup prihlasovania sa na víkendové semináre Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU
zobraziť dokument

ŠMŠŠ, ktoré sú vhodné pre zaradených v 3. ročníku a pripravujú sa na špecializačnú skúšku (atestáciu) z čeľustnej ortopédie, pokiaľ sa kandidát nepripravoval na klinickom akreditovanom pracovisku
zobraziť dokument

Výberové konanie
zobraziť dokument

Postgraduate Training Programme in Orthodontics
zobraziť dokument

Vzorová dokumentácia
zobraziť dokument

Transfer
zobraziť dokument

Zoznam výkonov zaznamenávaných do záznamníkov
zobraziť dokument

Informácie o pedagógoch aktívnych pri výuke interného štúdia
zobraziť dokument

Pregraduálne štúdium
zobraziť dokument

Informácie o pedagógoch aktívnych pri výuke interného štúdia
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023