KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra urgentnej medicíny LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 37

Life Star Emergency, spol. s r.o., záchranná zdravotná služba; Školiace pracovisko SZU

 

+421 905 448 713

Vedúci katedry: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. 

viliam.dobias@dobiasovci.sk

viliam.dobias@szu.sk

 


Vážené kolegyne a kolegovia,
vítam Vás na stránke Katedry urgentnej medicíny SZU. V prílohe nájdete najdôležitejšie informácie pre špecializačnú prípravu v odbore. O sprostredkovanie najnovších poznatkov sa spolu so mnou podieľa aj tím nadšencov, ktorí pedagogickú činnosť považujú za poslanie ale zároveň sú aktívni v lekárskej praxi záchranárov a intenzivistov, alebo vo svojej špecializácii. Snažíme sa, aby teória nebola odtrhnutá od dennej praxe, ale zároveň aby nás všetkých spoločne posúvala dopredu.

Vopred ďakujem za podnety a pripomienky. Ak sa Vám niečo nepozdáva, prosím, povedzte to mne (aj anonymne), ak sa Vám páčilo, povedzte to kolegom. Želám Vám, aby ste sa cítili príjemne nielen na web stránke, ale aj počas pobytu na univerzite.

Prosím po zaradení do špecializácie nahlásiť mailovú adresu na zasielanie nepravidelných informácií o novinkách

 

Asistenti Katedry UM:

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

MUDr. Daniel Csomor

MUDr. Branislav Podhoranský

MUDr. MIloslav Hanula

MUDr. Andrea Letanovská, PhD.

PhDr. Jitka Gurňáková, PhD.

AKTUALITY:

V akademickom roku 2022-2023 sú plánované termíny kurzov nasledovne:
24.-28.10.2022
5.-9.12.2022
13.-17.2.2023
15.-19.5.2023
Každý kurz má odlišný program, poradie absolvovania je ľubovoľné, ale nie je možné niektorý kurz vynechať.

Kontrolné dni: 29.10.2022 a 18.2.2023

Každý kto je zaradený do špecializačnej prípravy musí absolvovať každoročne kontrolný deň, kde sa preberá plnenie študijného plánu. Plán si zostavujete po zaradení do špecializácie sami so školiteľom, ktorým je niektorý z vašich nadriadených. Na kontrolný deň sa treba prihlásiť ako na školiacu akciu a zaplatiť poplatok. Výsledok kontroly bude zapísaný do Záznamníka. Kontrolné dni sú plánované dvakrát ročne. Samotná kontrola sa môže uskutočniť aj mimo priestorov SZU (kongres, súťaž) po dohode s vedúcim katedry.

Prihlasovať sa na kurzy treba najneskôr 6 týždňov pred kurzom.
 
OZNAM
 
Usmernenie k nácviku techník komunikácie a doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve

 


1) nácvik techník komunikácie

prvá skupina:

povinné absolvovanie 3-dňového kurzu techník komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí nezískali ešte žiadnu špecializáciu (neplatí pre farmaceutov a uchádzačov o špecializáciu na FVZ a FOZOŠ)

 

druhá skupina:

absolvovanie 3 hodinového kurzu – Refresh nácviku komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. januárom 2018

 

2) obnovenie vedomostí v Sociálnom lekárstve

prvá skupina:

povinné absolvovanie 2 dňového kurzu v Sociálnom lekárstve pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí ešte nezískali žiadnu špecializáciu (neplatí pre farmaceutov a uchádzačov o špecializáciu na FVZ a FOZOŠ)

druhá skupina:

absolvovanie 3 hodinového doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve - Refresh  pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí


Keďže v termíne 6.február 2014 až 10. november 2015 bola pozastavená akreditácia v odbore urgentná medicína, predlžuje sa každému zaradenému pred týmto termínom doba prípravy o 20 mesiacov. Toto obdobie sa neráta do špecializačnej prípravy ani na materskom pracovisku (usmernenie MZ SR).
 
 
Prílohy:

-    okruh tém na špecializačnú skúšku
-    orientačný program sústredení pred špecializačnou skúškou

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023