KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Neurochirurgická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.

Univerzitná nemocnica sv. Michala, a.s. ,
Satinského 1
833 05 Bratislava

Vedúci kliniky:

 

MUDr. Róbert ILLÉŠ, PhD., MPH ( externista)
tel: 02/ 32612303 , -2308
e-mail: robert.illes@nsmas.sk

 

Odborní asistenti:    
MUDr. Andrej DŽUBERA,PhD. andrej.dzubera@nsmas.sk 02/32612305
MUDr. Michal KĽOC,PhD. michal.kloc@nsmas.sk 02/32612308
MUDr. Juraj CHOCHOL juraj.chochol@nsmas.sk 02/32612305
MUDr. Tomáš ŽILKA tomas.zilka@nsmas.sk 02/32612304
     
Asistenti:    
MUDr. Michal KRAJČOVIČ michal.krajcovic@nsmas.sk 02/32612304
MUDr. Tomáš HARAG tomas.harag@nsmas.sk 02/32612308


ďalšie podrobnosti: www.neurosurgery.sk/ vzťahy
  www.nsmas.sk / neurochirurgická klinika
  FB / Neurochirurgia sv. Michala

 


 

 

 

Katedra neurochirurgie SZU je od 1.1.2011 bez garanta postgraduálneho štúdia v odbore, je teda

 

NEAKREDITOVANÝM  POSTGRADUÁLNYM ŠTUDIJNÝM ODBOROM

NA SZU

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023