KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Limbová 12
Bratislava
833 03

tel.: +421 904 841216 – vedúci katedry

tel.: +421 907 065829 – sekretariát

e-mail: zbynek.schroner@gmail.com

Vedúci katedry:

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

 

Sekretariát:

Alžbeta Zsitvová
 

Členovia katedry:

  • MUDr. Lujza Štrbová, PhD.,
  • doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
  • doc.MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
     
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023