KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav patologickej fyziológie LF SZU

Kontakt:

 

Pavilón Lekárskych Vied SAV

Dúbravská cesta 9

84505 Bratislava

(areál Slovenskej Akadémie Vied, Patrónka)

https://www.google.com/maps/place/48°10'20.1"N+17°04'05.2"E

 

Vedúci útvaru:


MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

e-mail: miroslav.vlcek@szu.sk

tel.: +421 2 322 95 244

Členovia útvaru:

 

MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
e-mail: vladimir.strbak@savba.sk

tel.: +421 2 322 95 233

 

Mgr. Zuzana Bačová, PhD.

e-mail: zuzana.bacova@savba.sk

tel.: +421 2 322 95 231

 

MUDr. Adela Penesová, PhD.

e-mail: adela.penesova@savba.sk

tel.: +421 2 322 95 245

 

MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

e-mail: zofia.radikova@savba.sk

tel.: +421 2 322 95 243

 

Pri teoretickej i praktickej príprave študentov Ústavu patologickej fyziológie spolupracuje so špičkovými odborníkmi zo SZU a SAV:

 

prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
  
Katedra hematológie a transfuzológie Lekárskej fakulty SZU: Patofyziológia krvi a krvotvorby.

MUDr. Igor Riečanský, PhD
  
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV: Vyššia nervová činnosť a jej poruchy.

MUDr. Andrea Gálusová, PhD.

  Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU: Patofyziológia šoku.

Náplň ústavu

 

Ústav zastrešuje výuku predmetu Patologická fyziológia pre študentov lekárskej fakulty (v slovenskom a anglickom jazyku) a fakulty verejného zdravotníctva. Cieľom tohto predklinického predmetu je pochopenie procesov prebiehajúcich v organizme počas choroby, pričom úzko naväzuje na vedomosti z fyziológie. Získané vedomosti sú predpokladom pre ďalšie štúdium medicíny a porozumenie používaným terapeutickým postupom v lekárskej praxi.

 

Učebná literatúra

 

Skriptá (zostavovateľ V. Štrbák)

Boris Mravec: Nervový systém: Patofyziológia, SAP, 2013

 

 

Otázky na skúšku

 

 

Publikačná aktivita ústavu:

 • Lestanova Z, Bacova Z, Bakos J. Mechanisms involved in the regulation of neuropeptide-mediated neurite outgrowth: a minireview. Endocr Regul. 2016 Apr;50(2):72-82.
 • Bakos J, Zatkova M, Bacova Z, Ostatnikova D. The Role of Hypothalamic Neuropeptides in Neurogenesis and Neuritogenesis. Neural Plast. 2016;2016:3276383.
 • Lestanova Z, Bacova Z, Kiss A, Havranek T, Strbak V, Bakos J. Oxytocin Increases Neurite Length and Expression of Cytoskeletal Proteins Associated with Neuronal Growth. J Mol Neurosci. 2016 Jun;59(2):184-92.
 • Bakos J, Bacova Z, Grant SG, Castejon AM, Ostatnikova D. Are Molecules Involved in Neuritogenesis and Axon Guidance Related to Autism Pathogenesis? Neuromolecular Med. 2015 Sep;17(3):297-304.
 • Havránek T, Bačová Z, Štrbák V, Lešťanová Z, Bakoš J. Prolactin increases expression of cytoskeletal proteins in SK-N-SH cells. Folia Biol (Praha). 2014;60(6):281-5.
 • Havranek T, Zatkova M, Lestanova Z, Bacova Z, Mravec B, Hodosy J, Strbak V, Bakos J. Intracerebroventricular oxytocin administration in rats enhances object recognition and increases expression of neurotrophins, microtubule-associated protein 2, and synapsin I. J Neurosci Res. 2015 Jun;93(6):893-901.
 • Bakos J, Lestanova Z, Strbak V, Havranek T, Bacova Z. Neonatal manipulation of oxytocin prevents lipopolysaccharide-induced decrease in gene expression of growth factors in two developmental stages of the female rat. Neuropeptides. 2014 Oct;48(5):281-6.
 • Lest'anová Z, Bacová Z, Havránek T, Bakos J. Mechanizmy zmien dĺžky axónov a dendritov neurónu. Cesk Fysiol. 2013;62(2):47-53.
 • Bakos J, Strbak V, Paulikova H, Krajnakova L, Lestanova Z, Bacova Z. Oxytocin receptor ligands induce changes in cytoskeleton in neuroblastoma cells. J Mol Neurosci. 2013 Jul;50(3):462-8.
 • Bacová Z, Hafko R, Orecná M, Kohút P, Hapala I, Strbák V. Effect of cellular cholesterol changes on insulin secretion by tumor cell lines. Med Chem. 2012 Jan;8(1):65-71.
 • Bakos J, Strbak V, Ratulovska N, Bacova Z. Effect of oxytocin on neuroblastoma cell viability and growth. Cell Mol Neurobiol. 2012 Jul;32(5):891-6.
 • Strbák V. Cell swelling-induced peptide hormone secretion. Cell Physiol Biochem. 2011;28(6):1155-68.
 • Orecná M, Hafko R, Toporcerová V, Strbák V, Bacová Z. Cell swelling-induced insulin secretion from INS-1E cells is inhibited by extracellular Ca2+ and is tetanus toxin resistant. Cell Physiol Biochem. 2010;26(2):197-208.
 • Hafko R, Orecná M, Bacová Z, Kolláriková G, Lacík I, Strbák V. Mechanism of ethanol-induced insulin secretion from INS-1 and INS-1E tumor cell lines. Cell Physiol Biochem. 2009;24(5-6):441-50.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023