KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav anatómie LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Prednosta ústavu

MUDr. Hisham El Falougy, PhD.

Kancelária: 2. poschodie č. d. B-207

Telefón: +421 2 593 70 283

 

 


Zástupca prednostu ústavu

MUDr. Tomáš Barczi, PhD., MPH

Kancelária: 2. poschodie č. d. B-206

Telefón: + 421 2 593 70 919

 

 

 

Asistenti

 

RNDr. Melinda Takácsová, PhD.

Kancelária: 2. poschodie č. d. B-206

Telefón: +421 2 593 70 919

 

 

MUDr. Marta Masárová

Kancelária: 2. poschodie č. d. B-206

Telefón: + 421 2 593 70 919

 

 

 

MUDr. Andrej Mifkovič, PhD.

Kancelária: 2. poschodie č. d. B-207

Telefón: + 421 2 593 70 283

 

E-mailové adresy zamestnancov Ústavu anatómie píšte v tvare: meno.priezvisko@szu.sk


 

LEKÁRSKA FAKULTA

 

 

► Všeobecné lekárstvo


Zimný semester

I. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Prednášky

I. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Praktické cvičenia

I. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Podmienky na získanie kreditov

II. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Prednášky

II. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Pitva (cievy a nervy)

II. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Praktické cvičenia (CNS)

II. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Podmienky na získanie kreditov


Letný semester

I. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Prednášky

I. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRTSVO - Praktické cvičenia

I. ROČNÍK VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - Pitva (hrudník a brucho)

 

Otázky na skúšku z anatómie

Povinná a odporúčaná literatura

 

 

► Zubné lekárstvo

 

Zimný semester

I. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Prednášky

I. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Praktické cvičenia

I. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Podmienky na získanie kreditov

II. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO - TOPOGRAFICKÁ ANATÓMIA - Prednášky

II. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO II - TOPOGRAFICKÁ ANATÓMIA - Praktické cvičenia

II. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO II - Podmienky na získanie kreditov

 

Letný semester

I. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Prednášky 

I. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Praktické cvičenia

 

Otázky na skúšku z antómie

Otázky na skúšku z topografickej anatómie hlavy

Povinná a odporúčaná literatura

 

 

► General medicine

 

Winter semester

I. YEAR GENERAL MEDICINE - Lectures

I. YEAR GENERAL MEDICINE - Practical classes

I. YEAR GENERAL MEDICINE - Conditions of gaining credits

II. YEAR GENERAL MEDICINE - Lectures

II. YEAR GENERAL MEDICINE - Practical classes (CNS)

II. YEAR GENERAL MEDICINE - Dissection of vessels and nerves

II. YEAR GENERAL MEDICINE - Conditions of gaining credits

 

Summer semester

I. YEAR GENERAL MEDICINE - Lectures

I. YEAR GENERAL MEDICINE - Practical  classes 

I. YEAR GENERAL MEDICINE - Dissection of thorax and abdomen

 

Examination questions from anatomy

Obligatory and recommended study literature

 

 

 

FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

 

Zimný semester

I. ROČNÍK PÔRODNÁ ASISTENCIA I a RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

I. ROČNÍK OŠETROVATEĽSTVO

I. ROČNÍK FYZIOTERAPIA

I. ROČNÍK DENTÁLNA HYGIENA

 


FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 

Zimný semester

I. ROČNÍK VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - Denná forma štúdia

I. ROČNÍK VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - Externá forma štúdia

 

Letný semester

I. ROČNÍK VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - Denná forma štúdia

I. ROČNÍK VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - Externá forma štúdia

 

 

Pedagogické zameranie ústavu

 

Hlávnou ulohou Ústavu anatómie je naučiť a nasmerovať študentov tak, aby si osvojili základné anatomické názvoslovia, stavbu a štruktúru ľudského tela.

Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je
Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je
Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je

 

Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je
Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je

 

 

 

Prehľad vydaných knižných titulov

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023