KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav psychológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/

Vedúci ústavu:             doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

 

Odborný referent:        Ing. Jarmila Dická

 

Kontakt:                       Ústav psychológie LF, Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

                                     II. posch. B-211

                                  

č. tel:    02/ 59 370 860 – vedúca ústavu

e-mail:  daniela.cechova@szu.sk

č. tel.:  02/ 59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

 

 
 
Členovia Ústavu psychológie:
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
PhDr. František Skokan, PhD.
PhDr. Zuzana Mičková, PhD.
PhDr. Kristína Široká
Mgr. Michaela Klimová, PhD.
Mgr. et Mgr. Annamária Antalová, PhD.


 
Možnosti postgraduálneho vzdelávania:
Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia  
Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia
Certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia

 
 
Zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia, ktorý má v špecializačnom štúdijnom pláne Nácvik techník komunikácie má povinnosť tento kurz absolvovať 1x počas špecializačného štúdia.
 
Kurz Nácvik techník komunikácie, pre študentov, ktorí sú v prvom špecializačnom štúdiu
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0906   3.-5.10.2022        online
1 0907   23.-25.1.2023
1 0908   15.-17.5.2023
 
 
Kurz Nácvik techník komunikácie (3 hodiny) pre študentov, ktorí už získali
špecializáciu pred 1. januárom 2018
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0909   17.10.2022     online
1 0910   31.1.2023
1 0911   30.5.2023
 
Tlačivá
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023