KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
NRC pre vírusové hepatitídy
Limbová 14
Bratislava
833 03

Personálne obsadenie NRC:

 

Vedúca NRC:  

prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

tel. 02 59370 777
  mail: shubhada.bopegamage@szu.sk
   
Spolupracovníci:  

Mgr. Jana Bako, manažér kvality

tel: 02 59370 883
  mail:jana.bako@szu.sk
   

Mgr. Jakub Ondrej Mihale,výskumný pracovník

tel: 02 59370 883
  mail:jakub.mihale@szu.sk
   

Odborný asistent

 

 RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.

tel: 02 59370 882
  mail:katarina.schwarzova@szu.sk
   
Technickí pracovníci:  

Ľubica Sedílková, chemický laborant s atestáciou

 
   


 

Činnosť a zameranie NRC:

 • Základná diagnostika vírusových hepatitíd pre potreby ambulancií NZZ
 • Vykonávanie nadstavbových vyšetrení hepatitíd A až E pomocou PCR a ďalších hybridizačných metód
 • Vykonávanie nadstavbovej diagnostiky hepatitídy A až E pomocou ELISA súprav a ďalších hybridizačných metód
 • Overovanie a riešenie sporných prípadov pri diagnostikovaní hepatitíd A až E z iných pracovísk v SR
 • Príprava pracovníkov na riešenia problémov spojených s epidémiami hepatitíd
 • Spolupráca s hepatologickými centrami na celom území SR
 • Nadstavbová diagnostika pre potreby infektologických, gastroenterologických, hepatologických ambulancií a oddelení klinickej mikrobiológie z celého územia SR
 • Nadstavbová diagnostika pre potreby Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky a hematologicko - transfuziologických oddelení s celoslovenskou pôsobnosťou
 • Zabezpečenie výučby stredných aj vysokoškolských pracovníkov z terénnych aj výskumných laboratórií
 • Vedecko-výskumná činnosť/účasť na národných a medzinárodnych projektoch
 • Pedagogická činnosť/účasť na dennom štúdiu a predatestačnom doškolovaní SŠ a VŠ, vedenie diplomových prác a pod.
 • Vývoj nových moderných postupov v súlade so štandardami svetových a WHO laboratórií, zavádzanie ich postupnej aplikácii do praxe

Pokyny k zaslaniu vzoriek

Vzor virologickej žiadanky pre VH

 

Poskytované vyšetrenia:


Vírusová hepatitída A

•     a-HAV IgM (detekcia protilátok proti vírusu hepatitídy A)
•    HAV RNA (detekcia a kvantifikácia nukleovej kyseliny vírusu hepatitídy A; iba zo séra)

 

Vírusová hepatitída B

•    HBsAg (detekcia povrchového antigénu vírusu hepatitídy B)
•    HBsAg konfirmácia (konfirmovanie výsledku skríningového vyšetrenia)
•    Anti HBs (detekcia protilátok proti HBsAg)
•    HBeAg (detekcia obalového antigénu vírusu hepatitídy B)
•     Anti HBe (detekcia protilátok proti HBeAg)
•     Anti HBc total (detekcia protilátok proti jadrovému antigénu)
•     HBV DNA (detekcia a kvantifikácia nukleovej kyseliny vírusu hepatitídy B)
 

Vírusová hepatitída C

•    Anti HCV (detekcia protilátok proti vírusovej hepatitíde C)
•    Anti HCV konfirmácia (konfirmovanie výsledku skríningového vyšetrenia)
•    HCV RNA (detekcia a kvantifikácia nukleovej  kyseliny vírusu hepatitídy C)
•    HCV RNA genotyp (stanovenie genotypu vírusu hepatitídy C)

 

Vírusová hepatitída D

•     Anti HDV (detekcia protilátok proti vírusu hepatitídy D)
•    HDV-Ag (detekcia antigénu vírusu hepatitídy D)

 

Vírusová hepatitída E

•    Anti HEV /IgG, IgM/ (detekcia protilátok proti vírusu hepatitídy E)
•    HEV RNA (detekcia a kvantifikácia nukleovej kyseliny vírusu hepatitídy E; iba zo séra)
 

Služby

•    Platená diagnostika na žiadosť klienta

Externá kontrola práce NRC:

•    Program medzinárodnej kontroly kvality pre PCR:

     Quality control for molecular diagnostics (QCMD), Glasgow, Scotland, od IX/2008

•    Program medzinárodnej kontroly kvality pre ELISA:
     Randox Laboratory Limited (RIQAS), Crumlin, United Kingdom

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023