KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 593 70 630

fax: +421 2 593 70 742

Vedúci oddelenia: doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Vedeckí pracovníci: 
MUDr. Viera Fedelešová, CSc. 
RNDr. Zora Krivošíková, PhD.
RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.
MUDr. Viera Mongiellová
doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.  
MUDr. Kornélia Štefíková, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:
Ivana Brázdilová 
Jana Hullmannová 
Eva Chrenková 
Mária Károlyová 
Dana Nagyová 
Bc. Soňa Papayová 
Viera Polgárová 

 

Doktorandi:

Mgr. Patrícia Kramárová - Téma: Zvierací model vplyvu životného štýlu na patogenézu osteoporózy

Vedecko-výskumná činnosť

 

Výskumná činnosť vykonávaná podľa zásad správnej klinickej a laboratórnej praxe je orientovaná na výskum a overovanie nových farmakologických postupov ovplyvňujúcich etiopatogenézu najzávažnejších chronických ochorení za účelom skvalitnenia a racionalizácie ich prevencie a liečby, s dôrazom na tzv. civilizačné (degeneratívne) choroby ako najzávažnejšieho faktora negatívneho vplyvu na zdravotný stav populácie (ateroskleróza, hypertenzia, osteoporóza, metabolické poruchy a i.), resp. na choroby, ktorých liečba vyžaduje vysoké finančné náklady (nefropatie, dialyzovaní a transplantovaní pacienti a i.). Výskumná činnosť sa vykonáva aj na experimentálnych modeloch zvierat.
 

Pedagogická činnosť

 • Pregraduál:
  • FZŠŠ
  • FVZ
  • FOaZOŠ
 • Postgraduál: 
  • špecializačné štúdium 
  • doktorandské štúdium
    
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023