KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra medicínskeho práva LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci pedagogického útvaru

Vedúci katedry: JUDr. Pavol Kádek, LL.M., MBA, MPH, PhD.

Členovia pedagogického útvaru


Asistenti a odborní asistenti:

JUDr. Vojtech Földes
JUDr. Ján Hrivnák, MPH
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.
JUDr. Peter Pospech

Mgr. Katarína Gallina

Lektori:

JUDr. Jiří Kubík
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

e-mailový kontakt: pavol.kadek@szu.sk

 

Katedra medicínskeho práva LF SZU je prierezovou katedrou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zabezpečuje výučbu na všetkých štyroch fakultách univerzity:

Lekárska fakulta SZU
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU

 1. Lekárska fakulta SZU

  Pregraduálne štúdium (LF)
  študijný odbor Všeobecné lekárstvo – predmet Medicínske právo
  študijný odbor Zubné lekárstvo – predmet Medicínske právo

  Postgraduálne štúdium (LF)
  Katedra zabezpečuje výučbu medicínskeho práva a zdravotníckej legislatívy v niekoľkých študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach a v kurzoch špecializačného štúdia.

 2. Fakulta verejného zdravotníctva SZU
   
  Pregraduálne štúdium(FVZ)        
  študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Právo v zdravotníctve
  študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Právo vo verejnom zdravotníctve
  študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Zdravotnícke právo

  Postgraduálne štúdium (FVZ)     
  Katedra zabezpečuje výučbu nasledovných modulov v postgraduálnom štúdiu:
  študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Základy práva
  študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Zdravotnícke právo
  študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Právo v riadení
  študijný odbor Zdravotnícky manažment a financovanie – modul Aplikovaný manažment a právo

 3. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

  Pregraduálne štúdium (FOZOŠ)  
  študijný odbor Ošetrovateľstvo – predmet Zdravotnícke právo
  študijný odbor Pôrodná asistencia – predmet Zdravotnícke právo a právna ochrana matky a dieťaťa
  študijný odbor Fyzioterapia – predmet Zdravotnícke právo
  študijný odbor Urgentná zdravotná starostlivosť – predmet Zdravotnícke právo
  študijný odbor Rádiologická technika – predmet Zdravotnícke právo

  Postgraduálne štúdium (FOZOŠ)
  Katedra zabezpečuje výučbu zdravotníckeho práva  a zdravotníckej legislatívy v niekoľkých študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach a v kurzoch špecializačného štúdia.

 4. Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU

  Postgraduálne štúdium (FZ)
  Katedra zabezpečuje výučbu zdravotníckeho práva a zdravotníckej legislatívy v niekoľkých študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach a v kurzoch špecializačného štúdia.

Katedra medicínskeho práva LF SZU intenzívne spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou zdravotníckeho práva, ktorá je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Prezidentom Slovenskej spoločnosti zdravotníckeho práva je od 1. júna 2021 JUDr. Pavol Kádek, PhD., LL.M., MBA, MPH.

 

Katedra medicínskeho práva LF SZU úzko spolupracuje s občianskym združením s názvom Inštitút medicínskeho právawww.imedp.sk

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023