KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav farmakológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/

Prednostka ústavu:

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

e-mail: anna.hrabovska@szu.sk        

tel.:  02/59370.839

 

Zástupkyňa prednostky ústavu:

PharmDr. Ľubica Slobodová 

e-mail: lubica.slobodova@szu.sk 

tel.: 02/59370.871

 

Sekretariát ústavu:

Ing. Andrea Nýblová                                                       

e-mail: andrea.nyblova@szu.sk    

tel.:  02/59370.838

 

Zamestnanci ústavu:

 

PharmDr. Adela Čorejová, PhD.                               PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

e-mail: adela.corejova@szu.sk                                  e-mail:zuzana.kilianova@szu.sk      

tel.: 02/59370.832                                                      tel.: 02/59370.832             

 

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.                                PharmDr. Anna Oleárova, PhD., MPH

e-mail: zuzana.batova@szu.sk                                   e-mail: anna.olearova@szu.sk 

tel.: 02/59370.832                                                      tel.: 02/59370.832

 

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová Rihová              Mgr. Gabriel Dóka, PhD.                

e-mail: zuzana.javorova@szu.sk                               e-mail: gabriel.doka@szu.sk

tel.: 02/59370.832                                                     tel.: 02/59370.832


Dokumenty:

Sylaby prednášok z predmetu Farmakológia 1
Všeobecné lekárstvo
zobraziť dokument

Sylaby seminárov z predmetu Farmakológia 1
Všeobecné lekárstvo
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023