KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Limbová 5
Bratislava
833 05

Kontakt

 

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

tel.: +421-(0)2-59 544 977

e-mail: peter.simko@kr.unb.sk

 

Sekretaríat prednostu kliniky:

Bc. Lucia Andelova

tel.: +421-(0)2-59 542 602

e-mail: lucia.andelova@kr.unb.sk

 

 

Tel. linky KÚCH

+421-(0)2-59 542 560 zástupca prednostu kliniky
+421-(0)2-59 542 752 odborní asistenti
+421-(0)2-59 542 557 lekárska izba
+421-(0)2-59 542 646 lekárska izba
+421-(0)2-59 542 224 lekárska izba
+421-(0)2-59 542 337 lekárska izba
+421-(0)2-59 542 868 lekárska izba
+421-(0)2-59 542 225 vedúca sestra
+421-(0)2-59 542 360 JIS
+421-(0)2-59 542 464 ambulancie KÚCH
+421-(0)2-59 542 226 oddelenie 4B
+421-(0)2-59 542 645 oddelenie 4C
+421-(0)2-59 542 866 oddelenie rekonvalesc.
+421-(0)2-59 542 556 sestry operačných sál
+421-(0)2-59 542 577 operačná miesnosť KÚCH

 

Dopravné spojenie - MHD


Autobus č. 32,- zastávka Nemocnica Kramáre
Trolejbusy č. 204, 211, 212 - zastávka Nemocnica Kramáre

Mapa

Prednosta Kliniky Úrazovej Chirurgie, pracovisko SZU: 
 
Description: http://www.szu.sk/userfiles/image/simko.png
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 

Zástupca prednostu kliniky:

 • MUDr. Ladislav Veselý, PhD.


Vedúca sestra:

 • Bc. Anežka Helcmanovská

Odborní asistenti:

 • prof. MUDr. Juraj Látal, CSc
 • MUDr. Vladimír Popelka, PhD.
 • MUDr. Tomáš Heger, PhD., MPH
 • MUDr. Michal Magal, PhD.
 • MUDr. Jozef Barinka

Lekári:

 • MUDr. Július Baka
 • MUDr. Peter Dečo
 • MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH
 • MUDr. Tomáš Doležal
 • MUDr. Alan Dostál, PhD.
 • MUDr. Jozef Havlík
 • MUDr. Peter Jacko
 • MUDr. Lívia Juríková
 • MUDr. Igor Kántor
 • MUDr. Daniel Knapp, MHA.
 • MUDr. Gabriel Kovács
 • MUDr. Peter Malinovský, PhD.
 • MUDr. Dušan Matejička
 • MUDr. Ján Ožváth
 • MUDr. Jozef Sabol
 • MUDr. Mikuláš Szabó
 • MUDr. Agáta Szabóová
 • MUDr. Vladimír Vozár
 • MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

Odborná inštruktorka:

 • Lucia Andelová

Výuková báza - Klinika úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave vznikla ako jedna z prvých samostatných traumatologických kliník na Slovensku v roku 1978. Jej prvým prednostom bol prof. MUDr. Pavel Novák. Po jeho tragickej smrti sa stal prednostom Doc. MUDr. Miloš Brix, CSc. a v roku 1990 prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., ktorý má za posledné obdobie najväčšiu zásluhu na rozvoji traumatológie na Slovensku. Od roku 2006 je prednostom KÚCh LF SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

Prvým primárom kliniky bol od roku 1978 MUDr. Imrich Kamenický, ktorý odišiel do dôchodku v roku 1984. Ďalším primárom na klinike bol v rokoch 1985 do roku 1992 MUDr. Ivan Skalinský. Od roku 1992 je zástupcom prednostu MUDr. Ladislav Veselý PhD.


Klinika je výučbovou základňou úrazovej chirurgie v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity, zamestnanci tejto kliniky sa vždy snažili o aplikáciu novodobých poznatkov traumatológie v praxi a o ich odovzdávanie študentom špecializačného štúdia v úrazovej chirurgii pravidelnými kurzami. Súčasne prebieha výučba medikov. Počas existencie tejto kliniky boli zavedené mnohé operačné postupy pri riešení rôznych úrazov. Išlo hlavne o riešenie zlomením horného konca stehennej kosti, intramedulárne klincovanie, zaistené klincovanie, zavedenie artroskopie pri riešení poranení rôznych kĺbov, operačné riešenie zlomenín chrbtice a zlomenín panvy. Počas jej existencie tu urobilo atestáciu z úrazovej chirurgie množstvo erudovaných chirurgov z celého Slovenska. Pracovníci tejto kliniky sa zúčastňujú mnohých odborných kongresov, sympózií a študijných pobytov po celom svete a ich zmyslom je udržanie si konkurencieschopnosti a vysokej erudície pri výkone svojho povolania v súlade s najnovšími poznatkami vedy.

 

Ťažiskové body záujmu

 

Stabilizácia poranenej chrbtice

Zlomeniny chrbtice patria medzi závažné poranenia, nakoľko sú často spojené s poranením miechy. Klinika úrazovej chirurgie UNB ako prvá na Slovensku sa začala zaoberať touto problematikou a vykonáva všetky druhy stabilizácie a operácie poranenej chrbtice. Degeneratívne a nádorové ochorenia chrbtice nerieši.

 

Komplexné riešenie zlomenín skeletu

Klinika úrazovej chirurgie stále patrí medzi zástancov vnútro dreňového klincovania zlomenín dlhých kostí, miniinvazívnu osteosyntézu a v istých prípadoch používa dlahovú metódu osteosyntézy pomocou uhlovostabilných dláh pri rôznych lokalitách zlomenín skelete. Klinika vykonáva pre široké okolie stabilizácie panve a v posledných rokoch aj špeciálne operácie hornej končatiny – lakťa, nestability a zlomeniny zápästia ako aj zlomeniny prstov najmodernejším metódami.

 

Artroskopie rôznych kĺbov

Klinika sa dlhodobo zaoberá artroskopiou kolenného kľbu a to ako priekopník od roku 1982. Robíme všetky druhy artroskopických operačných výkonov nielen na kolene, ale aj na ostatných kĺboch. Druhým najčastejším artroskopickým operovaným kĺbom je rameno pre jeho luxáciu a jeho stabilizáciu ako i operačné výkony v oblasti subacromiálneho priestoru. Na KUCH vykonávame aj artroskópiu kĺbov zápästia, bedrá, členka.

 

Endoprotetika bedrového kĺbu a endoprotetika kolenného kĺbu

V rámci komplexnej liečby bedrového a kolenného kĺbu sa klinika zaoberá i touto problematikou a využíva pre implantáciu rôzne druhy bedrových a kolenných endoprotéz. Väčšinou operuje posttraumatické artrózy, ale nevyhýbame sa ani primárnym degeneračným postihnutiam bedrového a kolenného kĺbu.

 

Prílohy

Postgraduálne vzdelávanie

Najvýznamnejšie publikácie a iné úspechy zamestnancov kliniky

Výučba

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023