KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra zubného lekárstva LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

II. a III. poschodie SZU Bratislava

Tel.: +421 2 59 37 04 40

email: katedra.stomatologie@szu.sk

Garant štúdia:

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

 

 

Prodekan pre štúdium zubného lekárstva LF SZU:
h.doc.MUDr. Michal Straka CSc.

 

 

Prednosta Katedry zubného lekárstva LF SZU:

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

 

 

Zástupca prednostu Katedry zubného lekárstva LF SZU:

MUDr. Marek Šupler, MPH

 

 

 

 

 

 Asistenti:

MUDr. Elena Rovná

 


         

MDDr. Diana Babicová

 

 

MUDr. Tatiana Kopálová, MPH

 

 

MDDr. Michaela Trapezanlidis

 

 

MDDr. Viktor Rastislav Zbořil

 MUDr. Petra Borecová

 

 

Zdravotné sestry:

Mgr. Nikola Karolčík Kubíčková
Nikola Danišová

Marcela Prvoničová

Zubný technik:

Mgr. Alžbeta Kmeťková

 

 

 

 

 

Katedra zubného lekárstva sa zaoberá konzervačnou, parodontologickou, protetickou a chirurgickou liečbou ochorení orofaciálnej sústavy. V pregraduálnej príprave študentov zubného lekárstva implementujeme do výuky najnovšie poznatky a postupy na podklade medicíny založenej na dôkazoch (EBM), aby boli plnohodnotne pripravení na vykonávanie povolania zubný lekár ihneď po ukončení pregraduálneho štúdia.

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023