KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Heydukova 10
Bratislava
812 50
Prednosta kliniky: MUDr. Martin Chorváth, PhD, MPH
  e-mail: martin.chorvath@ousa.sk
  tel.: 02/59249225
 

Sekretariát: Katarína Kozmonová
  e-mail: katarina.kozmonova@ousa.sk
  tel.: 02/59249154
 


Členovia útvaru Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA:
   
  MUDr. Elena Bolješíková, CSc
  e-mail: elena.boljesikova@ousa.sk
  tel.: 02/59249155
 

  MUDr. Monika Šándorová
  e-mail: monika.sandorova@ousa.sk
  tel.: 02/59249299
 


Vážené kolegyne, kolegovia!

 

Vítame Vás na webovej stránke Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA . Na tejto stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa štúdijneho programu špecializačného odboru "radiačná onkológia", kategória lekár.

 

Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu.Prílohy:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023