KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Orgány akademickej samosprávy a poradné orgány rektora


 

 

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY

 

Predseda:

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 

 

Predsedníctvo:

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda
Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 
MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 
PhDr. Mgr. Jarmila BRAMUŠKOVÁ, PhD., MPH – člen predsedníctva
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej obce

Ivana TINKOVÁ – podpredseda
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, študentská časť akademickej obce

doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, zamestnanecká časť akademickej obce

 

Členovia  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity

zamestnanecká časť akademickej obce

 

MUDr. Juraj DEGLOVIČ, PhD., MPH
Lekárska fakulta SZU


doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Ing. Bc. František GLONČÁK, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Mgr. Martin HRUBALA
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

MUDr. Ľubica MURÍNOVÁ, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva SZU

PhDr. Bc. Zuzana RYBÁROVÁ, PhD., MPH
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

PhDr. Juraj TIHÁNYI, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU  

RNDr. Dana ŽÁKOVÁ, PhD.
Lekárska fakulta SZU

 

 

Členovia  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity

študentská časť akademickej obce
 
 
Radoslav HERIBAN
Lekárska fakulta SZU

Denis JÁNOŠÍK
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Marek JURIGA-BRANKOVIČ
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Hana JURÍKOVÁ
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Martin KOMPIŠ
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Mária ŠIMALJÁKOVÁ
Lekárska fakulta SZU

Ivana  TINKOVÁ
Fakulta verejného zdravotníctva SZU  

Gabriella TREDOUX
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 


Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

Predseda:

prof. MUDr. Peter Šimko, rektor SZU
 

Členovia:

 1. Bátovský Marián, prof., MUDr., CSc., MPH
 2. Bopegamage Shubhada, prof. RNDr., CSc.
 3. Durdík Štefan, prof., MUDr., PhD.
 4. Džupa Valér, prof., MUDr., CSc.
 5. Frčová Beáta, doc., PhDr., Bc., PhD., MPH, mim. prof.
 6. Gajdoš Martin, doc., MUDr., CSc.
 7. Gazdíková Katarína, doc., MUDr., PhD., MPH, MHA, mim. prof.
 8. Graus Vlastimil, MUDr., PhD., MPH, MSc.
 9. Gurín, Daniel,  PhDr., PhD.
 10. Hatala Róbert, prof., MUDr., CSc., FESC, FACC
 11. Heger Tomáš, MUDr., PhD., MHA
 12. Holečková Katarína, doc., MUDr., PhD.
 13. Jankechová Monika, prof., PhDr. Mgr.,  PhD.
 14. Jurik Tomislav, RNDr., CSc.
 15. Kaliská Gabriela, MUDr., CSc.
 16. Klement Cyril, prof.,  MUDr., CSc.
 17. Kolář Petr doc., MUDr., PhD
 18. Krčméry Vladimír, prof., MUDr., DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult
 19. Kristová Jarmila, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 20. Krištúfková Zuzana, prof., MUDr., PhD., MPH
 21. Kužela Ladislav, doc., MUDr., CSc.
 22. Lukán Norbert, doc., MUDr., PhD.
 23. Majtán Juraj, Ing., DrSc.
 24. Markovská Neda, prof., MUDr., CSc.
 25. Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc.
 26. Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD.
 27. Moricová Štefánia, doc., MUDr., PhD., mim. prof.
 28. Nováková Mária, JUDr., PhD
 29. Padyšáková Hana, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 30. Paulis Ľudovít, MUDr. RNDr., PhD., MPH, FESC
 31. Pechan Juraj, prof., MUDr., CSc.
 32. Pinďák Daniel, prof., MUDr., PhD.
 33. Plavčan Peter, prof., Ing. CSc.
 34. Pohanka Vladimír, doc. MUDr., CSc
 35. Rapčíková Tatiana, doc., PhDr., PhD.
 36. Repková Adriana, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 37. Rusňák Igor, doc. MUDr., CSc., mim. prof.
 38. Rybár Ivan, prof., MUDr., CSc.
 39. Slezáková Zuzana, prof., PhDr., PhD., MPH
 40. Šimko Peter, prof., MUDr., CSc
 41. Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc.
 42. Vidiščák Marián, prof., MUDr., PhD., FEBPS
 43. Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc.
 44. Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD.
 45. Žigrai Miroslav, doc. MUDr., PhD.
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023