KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Útvary fakulty

 

DEKANÁT LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU
Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra dermatovenerológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra detskej chirurgie LF SZU
Katedra diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra FBLR LF SZU
Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra hepatológie LF SZU
Katedra infektológie LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra klinickej farmakológie LF SZU
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU
Centrum pre dysfluencie
Katedra medicínskeho práva LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Katedra paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ
Katedra plastickej chirurgie LF SZU
Katedra posudkového lekárstva LF SZU
Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH
Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva LF SZU
Katedra tropickej medicíny LF SZU
Katedra urgentnej medicíny LF SZU
Katedra urológie LF SZU
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra zubného lekárstva LF SZU
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH
Detská klinika AIM LF SZU a NÚDCH
Klinika detskej kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH a. s.
Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA
Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Klinika gynekologickej onkológie LF SZU a OÚSA
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
Nemocnica ak. L. Dérera
Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ
I. interná klinika LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Interná klinika LF SZU a UN sv. Michala, a.s.
Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Neurochirurgická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.
I. Neurologická klinika LF SZU a UNB
Neurologická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.
Neuropsychiatrická klinika LF SZU
Novorodenecká klinika LF SZU a UNB
Očná klinika LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s.
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚTPCH
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB
Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Rádiodiagnostická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Ústav anatómie LF SZU
Ústav biológie LF SZU
Ústav cudzích jazykov LF SZU
Ústav farmácie LF SZU
Ústav farmakológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Fyziologický ústav LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF SZU
Ústav histológie a embryológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Oddelenie pre prionové choroby
NRC pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU
Oddelenie toxických organických polutantov
NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Oddelenie metalomiky
Ústav imunológie a alergológie LF SZU
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA
Ústav laboratórnej medicíny LF SZU a OÚSA
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Ústav mikrobiológie LF SZU
Oddelenie mikrobiológie
NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Oddelenie virológie
NRC pre prevenciu HIV/AIDS
NRC pre vírusové hepatitídy
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov (NRC IEV)
Ústav patologickej anatómie LF SZU
Ústav patologickej fyziológie LF SZU
Ústav psychológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
CPČ dopravnej psychológie
ŠŠ klinickej psychológie
ŠŠ poradenskej psychológie
ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU
Ústav súdneho lekárstva LF SZU
Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023