KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftNovember 2022 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Ďalšie vzdelávanie

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave okrem pregraduálneho štúdia poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa aktuálne platného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností  (Nariadenie vlády SR č. 296/2010).

 

 • Prihlášky
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  • Fakulta verejného zdravotníctva
   • Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)
   • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
   • Prihláška  na skúšku zo špecializačného štúdia MPH (DOC, PDF)
   • Prihláška na špecializačné štúdium MPH (DOC, PDF)
     
  • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
   • Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)
   • Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)
   • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
     
  • Lekárska fakulta 
   • Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)
   • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
   • Príprava na odborný pohovor z prípravy na výkon práce v zdravotníctve (DOC, PDF)
   • Prihláška na Školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (DOC, PDF)
     

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.11.2022