KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftNovember 2022 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

PRIJÍMACIE KONANIE


 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2023/2024 na základe vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie.


Termín podania prihlášky na štúdium, vrátane všetkých požadovaných príloh, je 28. február 2023.

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e- mail: danica.capkova@szu.sk,  

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2023/2024

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program Forma štúdia

Získaný

akademický

titul

Dĺžka

štúdia
(v rokoch)

Plánovaný

počet

prijatých

ošetrovateľstvo   

denná

externá*

Bc.

3

4

60

60

pôrodná asistencia denná    Bc.
3
30
fyzioterapia

denná

externá*

Bc.

3

4

30

20

urgentná zdravotná starostlivosť

denná

externá

Bc.

3

4

20

20

rádiologická technika

denná

externá*

Bc.

3

4

30

20
fyziologická a klinická výživa externá* Bc.

4

30
dentálna hygiena externá Bc. 4
20

* - bez prijímacej skúšky


MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program Forma štúdia

Získaný

akademický

titul

Dĺžka

štúdia
(v rokoch)

Plánovaný

počet

prijatých

ošetrovateľstvo*   

externá

Mgr.

3

60

fyzioterapia*

externá

Mgr.

3

70

* - bez prijímacej skúšky

 

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium s prezenčnou prijímacou skúškou: 70 €
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy:

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.11.2022