KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Študijné oddelenie Lekárskej fakulty

Study Department Faculty of Medicine

pregraduálne štúdium
Limbová 14, 833 03 BRATISLAVA, 1. poschodie,

č. dv. B 100 / 101/  1st floor, No. B 100 /101 

Do ďalšieho vzdelávania zaraďuje, prerušuje a vyraďuje Pedagogický útvar.

 

Z tohoto dôvodu prosíme kontaktovať Pedagogický útvar, nie Študijné oddelenie LF SZU.

 


 

Pregraduálne štúdium


Študijný program/Study programme Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo
  Katarína GNJATOVIČOVÁ +421 2 59 370 466
     e-mail:katarina.gnjatovicova@szu.sk
     
  Dana VOJAČKOVÁ +421 2 59 370 948
    e-mail:dana.vojackova@szu.sk
     
Study Department in English programme / General Medicine
  Mgr. Katarína MIKLOŠOVÁ, MSc.
+421 2 59 370 850
    e-mail: katarina.miklosova@szu.sk
     
ÚRADNÉ HODINY   
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
  Utorok: 12,00  –  14,00 hod.
  Streda:   9,00  –  11,00 hod.
  Štvrtok 12,00  –  14,00 hod.
  Piatok: Nestránkový deň
     
Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie
  Andrea POKORNÁ +421 2 59 370 364
 
e-mail:andrea.pokorna@szu.sk
  prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť, započítanie odbornej zdravotníckej praxe
     
  Študijné referentky  
  Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ +421 2 59 370 356
    e-mail:iveta.prevoznakova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity,  kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami
     
  Ivana LUKÁČOVÁ +421 2 59 370 560
    e-mail:ivana.lukacova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity,  kurzy - Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve,  odborné pohovory / nelekárske odbory /
     
  Erika TÓTHOVÁ  +421 2 59 370 361
     e-mail: erika.tothova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity - školiace miesta
     
ÚRADNÉ HODINY   
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
   
Utorok:   8,00  –  14,00 hod.
  Streda: 
  8,00  –  11,00 hod.
  Štvrtok   Nestránkový deň
  Piatok:   9,00  –  11,00 hod.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023