KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Študijné oddelenia fakulty

 

Korešpondenčná adresa:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Limbová 12,
833 03 BRATISLAVA

 

Študijné oddelenia sú organizačne zamerané na

  • vysokoškolské štúdium (denná aj externá forma) a
  • ďalšie vzdelávanie (špecializačné štúdium, certifikačná príprava a doplňujúce pedagogické štúdium)


Referentky študijného oddelenia FOaZOŠ nájdete vo výškovej budove SZU:
 

 

 

meno č.. miestnosti telefón e-mail
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Iveta Baňáková B 590 59 370 475 meno.priezvisko@szu.sk
Jessica Kalivodová B 592 59 370 177 meno.priezvisko@szu.sk
Renáta Mátéová B 589 59 370 918 meno.priezvisko@szu.sk
       ĎALŠIE VZDELÁVANIE
Mgr. Zlata Ďuran Bašták B 481 59 370 461 meno.priezvisko@szu.sk
Mgr. Katarína Petrišinová B 480 59 370 463 meno.priezvisko@szu.sk

 

Agendu študijných programov vysokoškolského štúdia spravujú referentky podľa nasledujúceho rozpisu:
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/20220307-Studijne_FOaZOS_VS_vzdelavanie.pdf

 

SPRIEVODCA VYSOKOŠKOLÁKA ŠTÚDIOM pre akademický rok 2022/2023

 

Bližšie informácie o ďalšom vzdelávaní nájdete na:

http://www.szu.sk/index.php?&menu=374&oid=#menutop 

 

Informácie o štúdiu podávajú len študijné referentky.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023