Študijné oddelenie Fakulty verejného zdravotníctva

 

Adresa:    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
Limbová 14
833 03 Bratislava

 

  Referent študijného oddelenia Náplň Telefón Miestnosť E-mail
Pregraduálne štúdium Bc. Silvia DURAJOVÁ Verejné zdravotníctvo
- prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)
- denná a externá forma
02/59370 559 B-393 silvia.durajova@szu.sk
Doktorandské štúdium Mgr. Miroslava SEŇAVOVÁ

Verejné zdravotníctvo

- tretí stupeň ( PhD.)

- denná a externá forma (PhD.)

02/59370 257 B-316 miroslava.senavova@szu.sk
Postgraduálne štúdium PhDr. Antónia HOLIČOVÁ - špecilaizčné štúdium:
- Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health (MPH)
02/59370 572 B-313 antonia.holicova@szu.sk
Postgraduálne štúdium Bc. Silvia DURAJOVÁ - Špecializačné štúdium
- Epidemiológia (lekár)
- Verejné zdravotníctvo (lekár)
- Zdravie pri práci (verejný zdravotník)
- ďalšie vzdelávanie, kurzy
02/59370 559 B-393 silvia.durajova@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023