KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Kancelária rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity

e-mail: kancelaria.rektora@szu.sk

 


Mgr. Zuzana Haladová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274 

e-mail: zuzana.haladova@szu.sk

 

Bc. Eva Palugová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274

e-mail: eva.palugova@szu.sk


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023