KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftNovember 2022 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

Pri príležitosti Dňa študentov

sme ocenili študentov aj pedagógov

      16.11.2022 viac...

 

 

 

Deň otvorených dverí SZU bude 9. februára 2023

      9.11.2022 viac...


Príkaz č. 8 / 2022
rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
o oznamovacej povinnosti zamestna
ncov.

 

      8.11.2022  viac...

Fakultu verejného zdravotníctva povedie

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH

 

      4.11.2022 viac...

 

VÝSLEDKY VOLIEB

kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU  do Akademického senátu SZU  na funkčné obdobie
od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026

 

21.10.2022 viac....

 

 

 


 

20. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 

    29.9.2022 viac...

 

 

Dielo Všeobecné lekárstvo získalo ocenenie
 

    27.9.2022 viac...

 

 

Slávnostné otvorenie

akademického roka 2022/2023
 

    14.9.2022 viac...


Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 22. 8. 2022  v priestoroch Prezidentského paláca rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku  doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.
 

    22.8.2022 viac...

  

 

Špecializačné štúdium Master of Public Health

v akademickom roku 2022/2023

 

22.8.2022 viac...

 

 


 

SZU je partnerom európskeho projektu na ochranu zdravia pred účinkami chemických látok

 

      29.6.2022

 

viac...


 

 

Ocenenie Biele srdce 2022

pre sestry FOaZOŠ SZU

 

17.5.2022 viac...

 


Aula SZU na Bernolákovej ulici oslavuje

10. narodeniny medzi aktívnymi Radvančanmi

      12.5.2022 napísali o nás...

Štátne vyznamenanie pre Viliama Dobiáša


Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas slávnostného večera odovzdala vyznamenania 25 osobnostiam z politického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.


     9.5.2022  viac...

 

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022
na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU

 

3-mesačný pobyt Fulbright Fellow ’22 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU ukončil významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).

11.5.2022 viac...

 

 

   

 

 

STU a SZU - perspektíva užšej spolupráce

 

 

      29.4.2022  viac...

 

 

  • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu otvára prvé výzvy a organizuje burzu partnerov

  • Nová výzva Výskumnej agentúry - Výzva schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

  • Prehľad pripravovaných partnerstiev v spolupráci Európskej komisie a  členských krajín, ktoré by mali byť spustené v rokoch 2023 – 2024
     
27.4.2022 viac...

 


V Nemocnici Ružinov slávnostne otvorili

Kliniku neurochirurgie

 

Zavŕšením viacročného úsilia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s podporou Ministerstva zdravotníctva SR bola v piatok 22. apríla slávnostne otvorená Klinika neurochirurgie. Pásku symbolicky prestrihli riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA spoločne s rektorom SZU, Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a s novo vymenovaným prednostom kliniky docentom MUDr. Kamilom Kolejákom, PhD., MSc.

      22.4.2022 viac...

 Udelenie čestného titulu Dr. h. c. rektorovi SZU

 

Na Vedeckej rade Vysokej školy Danubius dňa 11.apríla 2022 udelil rektor Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Peter Plavčan, CSc. rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. titul Doctor honoris causa za aktívnu spoluprácu s Vysokou školou Danubius a zásluhy na rozvoji verejných politík v oblasti zdravotníctva. 

 

      11.4.2022 viac...

 

 

Súčasné etické prehrešky vo vede

a medicíne zazneli na pôde univerzity

      31.3.2022  viac...

Staršie správy...  

viac...

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.11.2022