Predstavitelia Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

dekanka
     
 

 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

prodekan pre praktickú výučbu

  PhDr. Matej MUCSKA, PhD., MPH

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

 
 

Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva SZU


Členovia - zamestnanecká časť:

 

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. - predseda senátu
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH - tajomník senátu
MVDr. Radka Aláčová, PhD.  
Mgr. Mária Bartušová, PhD.
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
PhDr. Denisa Richterová, PhD.
RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.


Členovia - študentská časť:

 

Bc. Katarína Darášová
Bc. Dávid Magvaš
Bc. Zuzana Miháliková
Mgr. Michaela Ticháková

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Interní členovia:

 1. Predseda:
  MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. - dekan
 2. Podpredseda:
  prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH – prodekan pre vedu, výskum a PhD. štúdium
 3. Tajomník:
  RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 4. Ing. Jozef Baláž, PhD.
 5. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 6. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 7. doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
 8. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 9. Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
 10. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 11. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 12. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 13. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 14. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 15. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 16. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof
 17. PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 18. MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 19. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 20. doc. RNDr. Elena Szabová, CSc.
 21. PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 22. RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

Externí členovia:

 1. MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 2. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 3. MUDr. Juraj Frajt, MPH
 4. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 5. prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 6. MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
 7. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 8. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 9. prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 10. prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 11. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023