Dokumenty na stiahnutie

Špecializačné štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

Habilitačné a inauguračné konanie

Vzory posudkov pre záverečné práce

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023