KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftDecember 2023 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC

 • ISIC je medzinárodne uznávaný identifikačný preukaz, ktorý umožňuje využívať zľavy (dopravné, komerčné) a výhody doma i v zahraničí,
   
 • slúži na identifikáciu študenta SZU,

 • je jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí,

 • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

2. Kto má nárok na preukaz študenta ISIC:

 • študent denného štúdia na vysokej škole, alebo univerzite, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

 • po vyplnení žiadosti o preukaz spolu s fotografiou (3 x 3,5 cm) prípadne v elektronickej podobe v rozlíšení aspoň 600 dpi.

 • každý doktorand dostáva preukaz ISIC alebo preukaz externého študenta (podľa Zákona č.131/2002 Z.z. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 67 je to jeden z povinných dokladov o štúdiu)

 • ISIC preukaz vystavuje Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s fy. Transdata a CKM SYTS,

 • študentovi, ktorý predtým študoval na inej vysokej škole a má ISIC, Slovenská zdravotnícka univerzita vystaví vlastný nový ISIC.

3. Platnosť preukazu:

 • platnosť preukazu je od 1. septembra kalendárneho roku do 31. augusta kalendárneho roku (pokiaľ študent neukončil, alebo neprerušil štúdium, prip. pre iný dôvod, ktorý neumožňuje študentovi riadne štúdium na univerzite)
 • ak chce študent naďalej využívať zľavy pre ISIC v nasledujúcom akademickom roku, je potrebné si zakúpiť prolongačnú známku. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku. Po nalepení je potrebné si aktivovať preukaz na univerzitnom termináli, ktorý sa nachádza v Bratislave na prízemí v budove Limbová 12 naľavo od recepcie a v Banskej Bystrici na dekanáte Fakulty zdravotníctva na 2. poschodí,
 • Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku. 


Skontrolujte si platnosť svojho preukazu ISIC

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI. Zakúpením známky a aktiváciou preukazu získate:

 • licenciu ISIC
 • univerzitné funkcionality (stravovací systém, knižnica, ap. ...)
 • externé funkcionality (doprava, ticketportal, knižnice ...)

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na www.transcard.sk

 

4. Zľavy na ISIC:

 • preukaz ISIC poskytuje študentovi zľavy do veku 26 rokov. Po dovŕšení tohto veku, študent môže ďalej využívať preukaz, avšak bez nároku na zľavu cestovného. Ostatné zľavy (ticketportal, knižnice, atď.) ostávajú bez zmien a sú v správe CKM SYTS,
 • doktorandi nemajú nárok na žiadnu dopravnú zľavu (platí aj v prípade, ak doktorand nedovŕšil 26 rokov),
   
 • po ukončení štúdia je nutné ISIC preukaz odovzdať na kontaktnom mieste pre držiteľov ISIC na SZU. Ak študent po ukončení bakalárskeho štúdia je prijatý na magisterský stupeň, nemusí preukaz odovzdať, avšak v období od ukončenia Bc. štúdia po začiatok Mgr. štúdia, nemá nárok na dopravnú zľavu, nakoľko nie je riadne zapísaným študentom univerzity,
 • kompletný zoznam zliav nájdete na stránke www.isic.sk

 

5. Ďalšie informácie o produkte ISIC:

6. Cena preukazu ISIC:

 • je určená platným cenníkom SZU

7. kontaktné miesto pre držiteľov ISIC na SZU

 • oddelenie informačných technológií, číslo dverí B-605

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023