KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Správna výrobná prax

Laboratórium imunotoxikológie

 

LABORATÓRIUM  IMUNOTOXIKOLÓGIE  je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej  výrobnej praxe ako zmluvné kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych liekov.

V LABORATÓRIU IMUNOTOXIKOLÓGIE sa vykonáva testovanie biologickej aktivity každej vyrobenej šarže substancie Imunoru, čo je liečivo, medziprodukt  lieku Imunor®.

Imunor substanciu sa testuje  pomocou testu proliferačnej aktivity lymfocytov. Test sa vykonáva podľa ŠPP/IMU/M006  ktorý je pripravený na základe podnikovej normy výrobcu IPN 02/011298 dodanej výrobcom
 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023