KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie

 

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU

 

Kontakt:

Limbová 12, 1.posch.,  č.dv. 186
833 03 Bratislava
Kontakt:t.č. +421 2 5930 165
prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU:

e-mail: miroslav.zigrai@szu.sk

 

 


 

 ZARAĎOVANIE DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA VYKONÁVAJÚ REFERENTKY PEDAGOGICKÉHO ODBORU SZU

 

Študijné referentky Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie
Limbová 14
833 03 Bratislava

                     

Študijné referentky

 

Andrea POKORNÁ

+421 2 59 370 364
e-mail: andrea.pokorna@szu.sk
prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť,
započítanie odbornej zdravotníckej praxe

 

Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ

+421 2 59 370 356
e-mail: iveta.prevoznakova@szu.sk
vzdelávacie aktivity,  kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami

          
Ivana LUKÁČOVÁ

1.posch. č.dv. B 183,      +421 2 59 370 560
e-mail: ivana.lukacova@szu.sk
vzdelávacie aktivity,  kurzy - Nácvik techník komunikácie, príprava na výkon práce v zdravotníctve,  odborné pohovory / nelekárske odbory /

 

Erika TÓTHOVÁ

1.posch. č.dv. B 183,      +421 2 59 370 361
e-mail: erika.tothova@szu.sk
vzdelávacie aktivity, školiace miesta

 


  ÚRADNÉ HODINY
 
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
   
Utorok:   8,00  –  14,00 hod.
  Streda: 
  8,00  –  14,00 hod.
  Štvrtok   Nestránkový deň
  Piatok:   9,00  –  11,00 hod.

 

 


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023