KONTAKTY  
+421 2 59370 173
 
 

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA

A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Základná organizácia pri SZU v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Oznamy ZO OZ  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023